-
Yhteydet

25.03.2021

Avaruudesta uutta liiketoimintaa ja palveluja

Tekniikan kehitys ja innovaatiot muuttavat merkittävästi satelliitti- ja avaruustoimialaa. Näkyvimpinä trendeinä satelliittitoimialalla ovat olleet satelliittien koon pieneneminen ja toisaalta satelliittiparvien kasvaminen jopa tuhansiin.

Perinteisten suurten satelliittiyritysten rinnalle on tullut paljon uusia toimijoita innovatiivisine konsepteineen. Avaruuteen päästään nykyisin yhä nopeammin ja edullisemmin. Satelliitteja valmistetaan jopa sarjatuotannolla.

Satelliittitoiminnan ja avaruustutkimuksen edellytyksenä ovat häiriöttömät taajuudet. Ennen kuin satelliitteja voidaan laukaista avaruuteen, niiden käyttämistä taajuuksista pitää sopia kansainvälisesti. Suomalaisten satelliittien osalta taajuuksien sopimisesta vastaa Traficom.

"Olemme neuvotelleet kotimaisten satelliittijärjestelmiemme käyttöönottoehdoista jo vuosien ajan kymmenien valtioiden kanssa. Näin huolehdimme, että satelliittien taajuudet ovat käytettävissä avaruudessa eikä satelliiteille tai maanpäällisille viestintäverkoille aiheudu radiohäiriöitä", kertoo Digitaalisten yhteyksien ylijohtaja Jenni Eskola.

Suomesta houkutteleva avaruusliiketoimintaympäristö

Suomesta tuli avaruusvaltio, kun Traficom myönsi radioluvan suomalaiselle Aalto-yliopiston Aalto-1-satelliitille vuonna 2015. Tämä nelikiloinen satelliitti laukaistiin onnistuneesti avaruuteen kesällä 2017, minkä jälkeen suomalaisia satelliitteja on laukaistu avaruuteen jo 12 ja määrä kasvaa nopeasti.

Traficom mahdollistaa toimivien taajuuksien kautta satelliittitoimijoille hyvät edellytykset tuottaa laadukasta avaruusdataa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Traficom myös tukee alan testausta ja kokeiluja.

Avaruuden uudet mahdollisuudet

Satelliittijärjestelmistä on muodostumassa 2020-luvulla maapallon jokaisen kolkan kattava, jatkuvan palvelun tutkimus-, kuvaus-, tietoliikenne- ja paikannusverkko.

Avaruudesta saatavissa olevan datan määrä ja saavutettavuus kasvavat nopeasti. Satelliittiverkkojen avulla tiedonvälitys mahdollistuu maapallon syrjäisimmillekin seuduille. Kaupungit ja rakentamattomat ympäristöt täytetään sensoreilla, joiden tuottama data voidaan siirtää nopeasti avaruudessa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen sinne, missä sitä tarvitaan. Avaruusalan tietoaineistojen hyödyntäminen muun muassa datafuusion kautta avaa lukemattomia liiketoimintamahdollisuuksia perinteisen satelliittitoiminnan ja tutkimuksen oheen. 

Kaukokartoitussatelliittien avulla mahdollistuu maapallon tilan jatkuva monitorointi. Kerätyn informaation avulla voidaan esimerkiksi edistää ruokatuotantoa ja hillitä ilmastonmuutosta. Satelliittipaikannuksen toimivuutta pidetään jo itsestäänselvyytenä, ja satelliittikuvia käytetään niin karttapohjissa, älypuhelimien sovelluksissa kuin autojen navigaattoreissakin.

Avaruus on mittaamaton ja tarjoaa lähes rajattomia mahdollisuuksia myös suomalaiselle yrityksille, sekä kaikille meille, jotka hyödynnämme avaruusdataa jopa päivittäin esimerkiksi satelliittipohjaista paikkatietoa käyttämällä.
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä satelliittitiimiimme satellites@traficom.fi, niin kerromme lisää.