07.11.2018

ERAn turvallisuuskulttuurijulistus kannattaa allekirjoittaa

Euroopan rautatievirasto (ERA) on laatinut rautateiden turvallisuuskulttuurijulistuksen, jolla se haluaa nostaa Euroopan rautateiden turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin maailman kärkeen. 

” Rautatiepalveluiden tehokkuudessa ja luotettavuudessa turvallisuus on keskeinen tekijä, josta ei tule tinkiä liiketoiminnan tavoitteiden ehdoilla. Kansallisena turvallisuusviranomaisena tehtäviimme kuuluu turvallisuuskulttuurin edistäminen”, toteaa Trafin raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä. ”Valvonnan ja muiden toimenpiteiden tarkoituksena on kannustaa rautatietoimijoita tekemään valintoja, jotka tukevat heidän turvallisuuskulttuuriaan. Valvontastrategia, riskiperusteisesti kohdennettu valvonta, resurssien kohdentaminen ja kaikki päivittäin tehtävä työ tukee tätä”, Mäkelä jatkaa.  ”Kannustamme kaikkia rautatiealan toimijoita osallistumaan ja allekirjoittamaan Euroopan rautatieviraston laatiman turvallisuuskulttuurijulistuksen.”

 

Turvallisuuskulttuurijulistus

Sign the European Railway Safety Culture Declaration