12.04.2019

Järjestelmällisesti ja vastuullisesti johdettu yritys menestyy

Järjestelmällinen johtaminen on keskeistä, jotta yritys pystyy markkinoiden muutoksessa kehittymään, joustamaan, ennakoimaan tulevia muutoksia ja selviytymään myös yllättävistä tilanteista. Vuonna 2017 toteutetun kuljetusyritysten vastuullisuuskyselyn perusteella mahdollisuuksia kehitykseen on juuri johtamiskäytännöissä, kuten toiminnan organisoinnissa, suunnittelussa ja säännöllisessä seurannassa.

Vastuullisuusmalli tarjoaa keinoja kuljetusyrityksen järjestelmälliseen johtamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Kuljetusyritys voi hyödyntää vastuullisuusmallin osa-alueita ja vähimmäisedellytyksiä tarkastellessaan toimintaansa kokonaisuutena ja kehittää toimintaa ennakoivampaan, muutosvalmiimpaan ja tehokkaampaan suuntaan.

Vastuullisuuskyselyyn vastanneista yrityksistä yli 50 % raportoi saaneensa vastuullisista toimintatavoista hyötyjä, joilla on vaikutusta myös yrityksen talouteen, mm.

  • polttoaineen kustannuksien pienentymisenä
  • vakuutusmaksujen alentumisena
  • kaluston käyttövarmuuden ja toimintavarmuuden parantumisena
  • parantuneen tuottavuuden ja uusien asiakassuhteiden myötä
  • onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ja niihin liittyvien kustannuksen pienenemisenä
  • asiakas- ja työtyytyväisyyden kohentumisena.

 


Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen saamiseksi vastuullisuusmalli määrittelee vastuullisen toiminnan edellytykset. Taloudellisen toimintakyvyn vähimmäisedellytykset ovat

  • yrityksen omavaraisuusaste on suurempi kuin 15 % viimeksi päättyneellä tilikaudella 
  • yrityksen nettotulos on vähintään 1% liikevaihdosta viimeksi päättyneellä tilikaudella
  • yrityksellä ei ole rekisteröityä voimassaolevaa maksuhäiriömerkintää.


Taloudellista toimintakykyä mitataan vastuullisuusmallissa näillä kriteereillä, mutta se nivoutuu yhteen vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kanssa. Järjestelmällinen, energiatehokas, ennakoiva ja turvallinen toiminta tukee taloudellista toimintakykyä.