05.12.2018

Kuntien kouluverkoissa myllerryksiä – miten turvataan koulumatka?

Tänä vuonna valtionavustusta saaneissa hankkeissa näkyy, että uudet koulut ja väliaikaisreitit mietityttävät laajasti. Monissa kunnissa rakennetaan uusia kouluja ja laajennetaan koulurakennuksia, tai saneerataan vanhoja kouluja ja toimitaan sen vuoksi väliaikaistiloissa. Useat hankkeet käsittelevätkin uuden koulurakennuksen vaikutusta koululaisten liikkumiseen tai saneerauksista johtuvia väliaikaisratkaisuja ja -reittejä.

Tavoitteena entistä turvallisempi liikenneympäristö

Esimerkiksi Hattulan kunnan Turvallinen koulupäivä -hankkeen tavoitteena on suunnitella Parolan koulun täydennysosa siten, että se sijoittuu koulun alueelle järkevästi koulumatkaliikkumisen näkökulmasta. Tavoitteena on myös parantaa koulumatkojen turvallisuutta koulun lähialueella. Trafi myönsi hankkeelle liikenneturvallisuustyön valtionavustusta.

Hattulan tekninen johtaja Juha Prittinen sanoo koululaisten turvallisen liikkumisen olleen luonteva lähtökohta, kun koulun laajennusta alettiin suunnitella.  Hankkeessa tarkastellaan koko Parolan keskustaa koululaisten turvallisen liikkumisen näkökulmasta.

”Oppilaat liikkuvat koulupäivän aikana Parolan koulun, kirjaston ja Juteinikeskuksen välillä. Sen vuoksi ajattelemme koko aluetta yhtenäisenä kampuksena ja korostamme toimipaikkojen välistä luonnollista yhteyttä,” kertoo Prittinen.

Turvallisuus mukana läpi suunnitteluprosessin

Turvallisuuslähtökohta ohjaa Prittisen mukaan koko suunnittelua, ja se pidetään hankkeen kaikissa vaiheissa selkeästi esillä. Hankkeen aikana turvallisuutta pidetään esillä myös eri toimijoiden kanssa käytävässä yhteistyössä.

Käytännön tasolla turvallisuutta lisätään autoilun ja kevyen liikenteen risteämistilanteita karsimalla ja muokkaamalla. Koulukuljetusten, bussipysäkkien sekä saatto- ja huoltoliikenteen suunnittelulla vähennetään myös riskejä.

Samalla kehitetään kestävää liikkumista

Myös koulumatkan liikunnallistaminen hyvällä suunnittelulla on keskeinen osa koulun laajennuksen suunnittelua. Tarkoitus on parantaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun ja siten vaikuttaa kulkuvälineen kestävään valintaan Parolan keskustan alueella. ”Toivomme tulosten näkyvän kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden, turvallisuuden ja sujuvuuden lisääntymisenä”, Prittinen sanoo.

 

Lisätietoja Hattulan hankkeesta:
tekninen johtaja Juha Prittinen, juha.prittinen(at)hattula.fi

Lue muista valtionavustusta saaneista hankkeista