23.09.2019

Laserhäirintää tapahtuu usein lennon kriittisimmissä vaiheissa

Ilmailun turvallisuustiedotteessa kerrotaan ilma-alukseen kohdistuvan laserhäirinnän seurauksista, tapausten nykytilanteesta sekä laserhäirinnästä annetusta oikeuden tuomiosta. Lisäksi tiedotteessa mukana ohjeita lentäjille laserhäirintään varautumiseksi.

>> Lue koko ilmailun turvallisuustiedote