-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.10.2021

Ajokorttilain uudistuksen keskiössä turvallisuus − nuorten liikkumistarpeita unohtamatta

Kesästä 2018 alkaen monelle 17-vuotiaalle on tarjoutunut mahdollisuus itsenäistyä ja liikkua vapaammin kuin koskaan aikaisemmin. Tämän mahdollisti ajokorttilain uudistus, jossa ikäpoikkeusluvan saamista helpotettiin. Poikkeusluvan suosio yllätti. Hallituksen esityksessä arvioitiin, että hakemuksia tulisi noin 5 000 vuodessa. Aikaisemmin ikäpoikkeuslupia myönnettiin vuosittain parikymmentä. Vuonna 2019 lupahakemusten määrä oli 15 000 ja vuonna 2020 17 000.

"Ikäpoikkeusluvan suuri suosio nuorten keskuudessa osoittaa, että nuorilla on voimakas tarve itsenäiseen kulkemiseen pitkien etäisyyksien tai heikkojen joukkoliikenneyhteyksien takia. Melko pian tilastot ja tutkimukset kuitenkin osoittivat, että 17-vuotiailla oli myös korkeampi todennäköisyys syyllistyä ajokieltorikokseen, vaikka valtaosa heistä käyttäytyykin liikenteessä asiallisesti", toteaa Traficomin päällikkö Max Fogdell.

Heräsi kysymys siitä, mitä voitaisiin tehdä nuorten riskikäyttäytymiselle liikenteessä. Yksi asia oli kuitenkin selvä − ikäpoikkeuslupahakemusten käsittelyssä riskikuljettajia ei voida tunnistaa, sillä luvan myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja ensisijaisesti nuoren omiin, säännöllisiin kulkemistarpeisiin. Lupaharkinnassa ei voida arvioida liikenneturvallisuutta tai ottaa kantaa henkilön kypsyyteen tai ajokykyyn.

Lainsäätäjän ja virkamieskunnan edessä oli klassinenongelma: miten puuttua riskikäyttäytymiseen ilman, että nuorten itsenäisiä liikkumistarpeita rajoitetaan kohtuuttomasti?

Voimassa oleva lainsäädäntö ei antanut pelimerkkejä asian korjaamiseksi, joten nyt ajokorttilaki on avattu uudelleen ja siihen ehdotetaan muutoksia, joiden avulla tutkimuksissa ja tilastoissa näkyvään nousseeseen riskikäyttäytymiseen pystyttäisiin vaikuttamaan.

Nyt lausuttavana olevassa ehdotuksessa poistettaisiin ikäpoikkeusluvan tarveharkinta eli 17-vuotias voisi hankkia henkilöautokortin huoltajan suostumuksella. 17-vuotiaiden riskikäyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan kieltämällä heiltä ajaminen lauantaisin ja sunnuntaisin kello 00.00−05.00.

Valmisteilla olevan liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että vuoteen 2050 mennessä kukaan ei kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii muutoksia niin nuorten kuin aikuistenkin liikennekäyttäytymiseen. Hallituksen esityksessä esitetyt muutokset ajokorttilakiin ovat yksi askel kohti turvallista liikennettä.

Kuljettajaopetuksen ja -tutkinnon uudistus vuonna 2018 – katsaus lakimuutoksen vaikutuksiin

Uusien kuljettajien seurantatutkimus – Ikäpoikkeusluvalla ajokortin suorittaneiden tyytyväisyys kuljettajaopetukseen ja kokemukset liikenteestä 

Ajokorttilain muutosehdotukset lausuntokierrokselle