-
Luottamus ja toimintavarmuus

30.06.2022

Ajoterveys on liikenneturvallisuutta

Terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä ja ajankohtaisia hyvinvoinnin osatekijöitä. Mutta milloin mietit viimeksi omaa tai läheisesi ajoterveyttä ja liikenneturvallisuutta?

Ajoterveys on toimintakykyä liikenteessä. Se ei ole muusta terveydestä irrallinen asia, vaan koostuu näkökyvystä, tiedon käsittelystä (kognitiosta) ja motoriikasta. Monilla terveydentilan muutoksilla ja tavallistenkin lääkkeiden käytöllä voi olla vaikutusta ajokykyyn. Myös hetkellisen toimintakyvyn eli ajokunnon merkitys on suuri. Muun muassa vireystila, päihteiden käyttö ja jopa tunnetilat vaikuttavat ajokuntoon.

Tavoitteena liikenneturvallisuuden parantaminen

Ajoterveydellä ja ajokunnolla on vahva korrelaatio liikenneturvallisuuteen. Tuoreessa Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusstrategiassa 2022 - 2026 onkin kirjattuna useita toimenpiteitä ajoterveyden ja sen arvioinnin tehostamiseksi. "Sairaudet ja päihteiden käyttö olivat taustariskinä n. 40 %:ssa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Tärkeimpiä taustariskejä olivat päihdeongelmat, psyykkiset sairaudet sekä kansansairautemme sydän- ja verisuonitaudit" kertoo Traficomin erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara.

Terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat työssään ajoterveysvaatimusten täyttymistä

Terveydenhuollon ammattilaisten arvioinnilla pyritään varmistamaan, että toimintakyky liikenteessä säilyy kaikkien tiellä liikkujien kannalta turvallisella tasolla. Varsinaisten ajoterveystarkastusten lisäksi myös muissa tilanteissa terveydenhuollossa tulisi arvioida, voiko henkilö kuljettaa moottoriajoneuvoa liikenteessä turvallisesti. Yksittäisen kuljettajan ajoterveyttä ja ajokuntoa liikenteessä valvoo poliisi.

"Me Traficomissa tuemme sekä terveydenhuollon ja poliisin työtä. Ajoterveysohjeemme tarjoaa ajantasaista tietoa voimassa olevan lainsäädännön soveltamisesta. Ajoterveysohje onkin jatkuvasti päivittyvä asiakirja, jota päivitetään tiiviissä yhteistyössä mm. eri viranomaisten, erikoislääkäriyhdistysten ja muiden kokeneiden erikoisala-asiantuntijoiden kanssa", toteaa Harjuvaara.

Liikenne on yhteispeliä

Tieliikennelain mukaan meillä jokaisella onkin viime kädessä vastuu siitä, että emme lähde ajamaan, jos ajoterveytemme tai ajokuntomme on alentunut esim. väsymyksen, sairauden tai päihteiden takia. Oli kyse nuoresta tai vanhemmasta kuljettajasta, joskus oma arviokyky voi pettää. Silloin läheisten rooli voi olla tärkeä: Tarkkaile myös kaverin toimintakykyä ja opasta, neuvo tai puutu tarvittaessa. Se voi olla tärkeä liikenneturvallisuusteko. Huolehtimalla omasta ja läheisten terveydestä ja toimintakyvystä pidämme omalta osaltamme yllä liikenneturvallisuutta.