-
Luottamus ja toimintavarmuus

29.09.2023

Asematasotarkastukset ovat tärkeä osa lentoturvallisuuden varmistamista

RAMP- eli asematasotarkastukset lentokentillä ovat tärkeä osa lentoturvallisuuden varmistamista. Kansallisena ilmailuviranomaisena Traficomin asiantuntijat tarkastavat kotimaan kentillä ulkomaalaisia ja kotimaisia ilma-aluksia. Tavoitteena on alusten ja miehistöjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.

Asematasotarkastuksia suoritetaan lentoasemien asematasolla sekä saapuville että lähteville koneille. Tarkastukseen osallistuu kerralla 2-4 tarkastajaa, joilla on tukenaan pitkä lista tarkastettavia asioita. Lista on kaikille EU-alueella asematasotarkastuksia tekeville viranomaisille identtinen. Ilma-alukset ja niiden miehistö on tarkastettava perusteellisesti ennen seuraavaa lähtöä.

"Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että ilma-alus on teknisesti kunnossa ja että sitä operoidaan turvallisesti. Tarkastukset ovat tehokas tapa määrittää, onko alus ja miehistö riittävän valmistautuneita operaatioon ennen lentoa ja toimivatko maaoperaatiot ohjeiden mukaisesti", kertoo Traficomin asiantuntija ja asematasotarkastaja Pekka Kivi.


EASA koordinoi tarkastuksia EU-alueella

Koneiden tarkastuksia koordinoidaan kansainvälisesti Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:n kautta. Tarkastukset pohjaavat EASA:n tietokantaan, jonka perusteella tarkastettavat koneet määräytyvät. Asematasotarkastuksissa tarkastetaan pääasiassa ilma-aluksen asia- ja käsikirjoja sekä ohjaamomiehistön lupakirjoja. Lisäksi ilma-aluksen ilmeinen kunto, rahti ja matkustamon pakollisten turvalaitteiden olemassaolo ja kunto tarkastetaan.

"EASA:n kautta määräytyy eräänlainen alustava lista tarkastuksista. Tietoa lentoyhtiöiden toimista saamme myös muista lähteistä. Halutessamme voimme tarkastaa minkä tahansa koneen. Jos saamme tietoomme jonkin syyn tarkastukselle, meillä on siihen aina mahdollisuus", selventää Kivi.

Vakavimmat puutteet johtavat koneen maadoittamiseen

Havaintoja jaotellaan kolmeen luokkaan: vähäinen, merkittävä ja vakava. Jaottelu on tehty sen perusteella, minkä tasoinen vaikutus niillä on turvallisuuteen. Jos havainnot osoittavat, että ilma-aluksen ja siinä olevien henkilöiden turvallisuus on heikentynyt, tarvitaan korjaavia toimenpiteitä.

"Harvinaisissa tapauksissa, joissa meillä on syytä uskoa, että lentokoneen päällikkö ei aio ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin puutteiden johdosta, voimme virallisesti pysäyttää eli maadoittaa lentokoneen. Ilma-aluksen sallitaan jatkaa lentoaan, vasta kun korjaavat toimenpiteet on tehty. Tällaisia tilanteita tapahtuu kuitenkin hyvin harvoin", Kivi kertoo.