-
Luottamus ja toimintavarmuus

18.02.2021

Kybermittari tuo yritysjohdolle konkreettisia keinoja kyberturvallisuuden hallintaan

Yritysjohdolla on keskeinen rooli organisaatioiden ja yhteiskunnan kyberturvallisuuden varmistamisessa. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen syksyllä 2020 julkistama Kybermittari auttaa parantamaan yritysten, organisaatioiden ja samalla koko yhteiskunnan kykyä torjua kyberuhkia tuomalla konkreettisen työkalun kyberturvallisuuden kehittämiseen. Kybermittari antaa organisaation johdolle näkymän kriittisten toimintojen, prosessien ja riippuvuuksien arviointiin ja kehittämiseen.

Kybermittaria on kehitetty yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa. Kybermittari on maksuton ja se on saanut hyvän vastaanoton sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

"Asiakkaamme kertovat, että Kybermittari vastaa heidän tarpeisiinsa kehittää toimintaa kyberturvallisuuden osalta. Odotamme nyt eri toimialojen omien kartoitusten tuloksia – toivomme organisaatioiden jakavan luottamuksellisesti tietoa Kyberturvallisuuskeskukselle, jotta pystymme tukemaan yhteiskunnan kyberturvallisuuden kehittämistä mahdollisimman tehokkaasti. Kyberturvallisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, sen rakentaminen on yhteispeliä", kertoo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen vt. ylijohtaja Sauli Pahlman.

Kybermittari käyttöön

Kybermittariin on tutustunut jo suuri joukko organisaatioita ja mittaria hyödyntäviä arviointeja on käynnissä useilla toimialoilla. Kybermittaria kehitetään kotimaasta saadun palautteen ja kansainvälisen yhteistyön pohjalta. Kyberturvallisuuskeskuksen tavoitteena on saada mahdollisimman moni organisaatio ottamaan Kybermittari aktiiviseen käyttöön vuoden 2021 aikana.

Lataa maksuton Kybermittari ja tutustu yritysten tietoturvaoppaisiin

Lataa Kybermittari käyttöösi Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen www.kybermittari.fi-sivustolta! Tarjoamme yrityksille tukea ja opastusta.

Tutustu myös Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -oppaaseen ja Pienyritysten kyberturvallisuusoppaaseen Kyberturvallisuuskeskuksen Ohjeet ja oppaat organisaatioille ja yrityksille -sivustolla