-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.02.2022

Langattomille laitteille tulossa yhtenäiset tietoturvavaatimukset EU-alueella

Langattomille laitteille on tulossa yhtenäiset tietoturvavaatimukset EU-alueella. Tavoitteena on, että markkinoilla on saatavilla nykyistä tietoturvallisempia laitteita, jotka muun muassa parantavat yksityisyyden suojaa. Erityisesti laitevalmistajat joutuvat panostamaan nykyistä enemmän laitteidensa tietoturvaan.

Kaikkien EU-alueella myytävien langattomien laitteiden tulee täyttää EU:n radiolaitedirektiivin mukaiset vaatimukset, joita nyt täydennetään tietoturvallisuutta parantavilla kriteereillä. EU-markkinoille saatettavien langattomien laitteiden on täytettävä uudet tietoturvallisuusvaatimukset 1.8.2024 lähtien. Traficom on osallistunut uuden tietoturvaa koskevan sääntelyn valmisteluun ja vastaa jatkossa myös valvonnasta osana muuta langattomien laitteiden myyntiin kohdistuvaa markkinavalvontaa.

Uusien tietoturvavaatimusten tavoitteena on suojata viestintäverkkoja, parantaa käyttäjien yksityisyyden suojaa ja ennalta estää petoksia, joissa tavoitellaan taloudellista hyötyä ja hyödynnetään verkkoon liitettyjä laitteita. Jatkossa laitteissa tulee muun muassa olla ominaisuuksia, jotka suojaavat laitteissa käsiteltäviä henkilötietoja.

Mitä laitteita uudet tietoturvavaatimukset koskevat?

Uudet vaatimukset koskevat internetiin suoraan tai toisen laitteen kautta liitettäviä langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, leluja, WLAN-laitteita ja älykelloja. Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamista koskevia vaatimuksia asetetaan erityisesti lasten laitteille, kuten leluille ja lastenhoitoon liittyville laitteille, sekä päälle puettaville laitteille.

Tietoturvavaatimukset täydentävät myytävien langattomien laitteiden häiriöttömyyttä koskevia vaatimuksia ja tuovat uusia keinoja Traficomille edistää radioliikenteen toimivuutta ja tietoturvallisuutta. Markkinavalvonnan rinnalla Traficom jakaa myös tietoa älylaitteiden tietoturvavaatimuksista ja turvallisesta älylaitteiden valinnasta ja käytöstä kansalaisille ja muille sidosryhmille.

Lue koko uutinen Traficomin verkkosivuilta