-
Luottamus ja toimintavarmuus

31.03.2022

Tiedonkeruu henkilöliikenteen markkinakatsauksiin käynnistyy

Traficom seuraa henkilöliikenteen markkinoiden kehittymistä. Henkilöliikenteen toimijoiden on ilmoitettava Traficomille muun muassa palveluiden kysyntä-, tarjonta- ja hintatietoja. Kerättävän tiedon avulla tuotetaan tietoa henkilöliikenteen markkinoista yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Keräämme Traficomissa tietoja suoraan henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajilta, tiedonkeruu alkaa useiden toimijoiden osalta huhtikuussa. Tavoitteenamme on saada ensimmäiset markkinakatsaukset julkaistua syksyn 2022 aikana. 

Uusi tiedonkeruu taksitoimijoilta käynnistyy huhtikuussa

Kaikkien taksiliikenneluvan haltijoiden pitää toimittaa Traficomille yhteenveto vuoden 2021 taksiliiketoiminnasta ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2022.

Taksiliikenteen välityskeskusten pitää toimittaa yhteenveto edellisvuoden taksiliiketoiminnastaan. Tiedonkeruuvelvoite taksiliikenteen välityskeskuksilla alkaa 1.4.2022 ja ensimmäinen tiedonkeruu toteutetaan keväällä 2023.

Lisäksi välityskeskusten, jotka käsittelevät matka- ja maksutietoja sekä taksiyritysten, joiden liikevaihto on yli 7,5 miljoonaa euroa, tulee toimittaa kuukausittain tietoja kustakin taksimatkasta. Tiedonkeruuvelvoite alkaa 1.4.2022. Tietojen toimittamisesta lähetetään taksiliikenteen toimijoille erilliset tietopyynnöt.

Tiedonkeruu koskee myös sähköpotkulautapalveluita ja monia muita liikennepalveluita

Palveluiden kysyntä- ja tarjontatietoja kysytään myös muilta liikennepalveluiden tarjoajilta eli kaupallisia pysäköinti-, yhteiskäyttöauto-, sähköpotkulauta- ja kaupunkipyöräpalveluja tarjoavilta toimijoilta. Ensimmäinen tiedonkeruu, jossa kerätään vuosia 2020 ja 2021 koskevia tietoja, toteutetaan huhtikuussa 2022.

Joukkoliikenteen osalta tietoja kerätään rautateiden henkilöliikenteen toimijoilta, linja-autoliikenteen liikennöitsijöiltä, linja-autoliikenteen välityspalvelutoimijoilta sekä tieliikenteen toimivaltaisilta viranomaisilta.

Joukkoliikennettä koskevat uudet kerättävät tiedot koskevat rautateiden henkilöliikenteen liikennepaikkojen matkustajamääriä, joukkoliikenteessä ajettujen vuorojen esteettömyyttä ja eri käyttövoimilla ajettuja sopimusliikenteen kilometrisuoritteita.

Lue lisää henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tiedonkeruusta