-
Luottamus ja toimintavarmuus

31.08.2022

TIETO22 tulee taas - kyberharjoittelulla varaudutaan tositilanteisiin

Kyberturvallisuuden uhat ja häiriöt ovat arkipäivää. Viime aikoina julkisuudessa on puitu muun muassa organisaatioihin kohdistuneita tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä. Monelle organisaatiolle onkin alkanut selkeytymään, mitä kyberhäiriö järjestelmissä merkitsee: lyhytkestoisena se ei vielä välttämättä uhkaa toimintaa, mutta vakavat häiriöt voivat lamauttaa organisaation tai vaarantaa omat kriittiset tai asiakkaan arkaluonteiset tiedot.

Hyvät toiminta- ja varautumissuunnitelmat luovat perustan erilaisiin häiriötilanteisiin varautumiselle ja niistä toipumiselle, mutta vain harjoittelemalla nämä opit saadaan lihasmuistiin. Huolellisesti toteutettu kyberharjoitus paljastaa myös suunnitelmien puutteet: palveluiden palautumiseen liittyvä sopimus puuttui, joku oli lomalla eikä varahenkilöä oltu määritelty tai kyberuhka osuikin kumppanitoimijaan, jonka kyky ja resursointi vastata useampaan samanaikaiseen kyberongelmaan oli odotettua matalampi.

Yhteistyössä tapahtuva varautuminen on kaikkien etu

TIETO22-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Jo 1970-luvulta järjestetyt TIETO-harjoitukset ovat muodostuneet 2020-luvulla yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää kyberhäiriötilanteissa sparraavaksi harjoituskokonaisuudeksi.

TIETO-konsepti yhdistää ainutlaatuisella tavalla eri yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten edustajia toimimaan keskenään laajamittaista kyberhyökkäystä vastaan.  Yhteistyössä pystytään paremmin varautumaan erilaisiin toimitus- ja palveluketjuihin kohdistuviin uhkiin. Harjoituksen intensiivivaiheessa osallistujat harjoittelevat roolipelissä toimintaa kuvitteellisessa muun muassa finanssialaan kohdistuvassa kyberhäiriötilanteessa.

Kyberturvallisuuskeskus vahvasti mukana TIETO22-harjoituksessa

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tukee huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberharjoittelua viranomaispalveluna. Kyberturvallisuuskeskus on vahvasti mukana myös tämän vuoden TIETO22-harjoituksessa. Ylläpidämme kansallista tilannekuvaa sekä autamme harjoituksen organisaatioita kyberhäiriöiden selvittämisessä.

Harjoitustiimimme on koonnut verkkosivuilleen kaikille organisaatioille soveltuvaa tietoa kyberharjoittelusta, ja sivuilta on saatavilla myös maksutonta kyberharjoitusmateriaalia https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/harjoitustoiminta

Joka toinen vuosi järjestettäviä TIETO-harjoituksia organisoi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli.

>> Lue lisää tämän vuoden harjoituksesta