05.11.2018

Meriliikenteen polttoaineen luovutustodistuksessa ilmoitettavat tiedot muuttuvat

1. tammikuuta 2019 tulee voimaan Kansainvälisessä Merenkulkujärjestössä IMO:ssa hyväksyttyjä MARPOL-yleissopimuksen VI-liitteen muutoksia, joiden myötä myös meriliikenteessä käytettävän polttoaineen luovutustodistukseen (Bunker Delivery Note) merkittävät tiedot muuttuvat. Muutos koskee meriliikenteen polttoaineen toimittajia, mutta myös aluksen henkilökunnan on hyvä kiinnittää huomiota vuodenvaihteen jälkeen saamiinsa polttoaineen luovutustodistuksiin, jotta todistuksissa on oikeat tiedot.

Muutoksen myötä polttoaineen luovutustodistuksessa huomioidaan tarkemmin rikkioksidipäästöjen kontrollialue (SECA) sekä vaihtoehtoisten päästönvähennysmenetelmien, kuten rikkipesurin käyttö.

 

Katso tarkemmin:

RESOLUTION MEPC.286(71) Information to be included in the bunker delivery note

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, ville-veikko.intovuori(at)trafi.fi
johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, jorma.kamarainen(at)trafi.fi