05.11.2018

Mobiiliverkon tiedonsiirtonopeus selviää mittaamalla

Viestintäviraston tökkiikönetti-kampanjassa kuluttajat saavat osviittaa siitä, mistä mobiilinetin tökkiminen voi johtua ja miten verkon nopeutta voi mitata kätevästi missä tahansa. Verkon tiedonsiirtonopeutta mittaamalla ja tuloksia vertaamalla saa tuntumaa siitä, mistä hitaus saattaa johtua. Mittaamalla voi myös arvioida ovatko ongelmat yhteydessä vai käytettävässä palvelussa.

Viestintäviraston MONITORi-palvelu auttaa kuluttajia saamaan ajantasaista tietoa mobiiliverkon tiedonsiirtonopeudesta. Tiedot pohjautuvat VTT:n ylläpitämässä Mobiilimittari-sovelluksessa tehtyihin mobiiliverkon tiedonsiirtonopeusmittausten tuloksiin.

"MONITORissa pystyt katsomaan, millaisia nopeuksia lähialueellasi tehdyt mittaukset ovat saavuttaneet ja miten oma tuloksesi suhteutuu näihin. Mikäli muut saman operaattorin asiakkaat ovat saavuttaneet alueella korkeampia mittausnopeuksia, johtuvat kokemasi ongelmat todennäköisesti muista asioista kuin käyttämästäsi verkosta", kertoo viestintämarkkina-asiantuntija Marja Heinonen Viestintävirastosta.

Saavutettu tiedonsiirtonopeus riippuu ajasta ja paikasta

Useimmat meistä ovat huomanneet, että suurissa yleisötapahtumissa mobiilinetti saattaa hidastella. Samalla alueella on tällöin paljon ihmisiä, jotka pyrkivät käyttämään samaa mobiiliverkkoa eli samaa tukiasemaa. Tiedonsiirtonopeutta ajatellen yhdessä tukiasemassa on kuitenkin kapasiteettia vain rajallinen määrä, joten on olennaista, yrittääkö nopeutta saada kolme vai kolmekymmentä laitetta.

"Yleisötapahtumissa tämä ilmiö on helpompi ymmärtää, mutta se toistuu myös kotioloissa. Kun iltaisin samalla alueella useampi henkilö haluaa katsella videoita netin välityksellä, laskee saavutettava tiedonsiirtonopeus. Mobiilimittari-sovelluksen mittaustulosten perusteella keskimääräinen laskevan liikenteen tiedonsiirtonopeus on korkeimmillaan öisin kello 4 (45 Mbit/s) ja alimmillaan iltaisin kello 20 (22 Mbit/s)", täsmentää Heinonen.

Ajankohdan lisäksi myös sillä on merkitystä, missä mobiiliverkkoa yritetään käyttää. Luonnonesteet, etäisyys tukiasemasta ja rakennukset voivat vaikuttaa tiedonsiirtonopeuteen.

Laitteella ja liittymäsopimuksen ehdoilla on väliä

Mobiiliverkkoa käytetään hyvin erilaisilla laitteilla: puhelimilla, tableteilla ja 4G-modeemeilla. Päätelaitteiden radiotekniset ominaisuudet vaihtelevat ja ne vaikuttavat siihen, millaisia tiedonsiirtonopeuksia laitteella on mahdollista saavuttaa. Yleensä uusin tekniikka vähentää tästä syystä johtuvaa tökkimistä.

Operaattoreiden kanssa tehdyissä liittymäsopimuksissa on hyvin usein määritelty jokin tiedonsiirtonopeus. Esimerkiksi puhelimessa voi olla 100 megainen 4G-liittymä. Tämä tarkoittaa sitä, että 4G-verkossa liittymän maksiminopeus on 100 Mbit/s − käytännössä nopeudet jäävät kuitenkin maksiminopeutta matalammiksi.

5G tuo suurimmille taajama-alueille helpotusta tökkimiseen

Hieman helpotusta mobiiliverkon tökkimiseen luovat kehittyvät teknologiat, kuten tuleva 5G-verkko. "Suurimmilla taajama-alueilla 5G vähentää painetta 4G-verkolta, koska innokkaimmat käyttäjät todennäköisesti ostavat 5G-verkon käytön mahdollistavan päätelaitteen heti niiden tullessa markkinoille ja uusien verkkojen alkaessa toimimaan siirtyvät täten pois 4G-verkon kapasiteettia vievästä joukosta", ennakoi Heinonen.

Mobiiliverkko ailahtelee jatkossakin – kiinteä verkko on vakaampi

Kotitalouksiin on tarjolla niin mobiiliverkkoon perustuvia mobiililaajakaistoja kuin kiinteän verkkoon perustuvia laajakaistayhteyksiä. Valintoja tehdessä on hyvä pohtia, millaiseen käyttöön ja kuinka monen laitteen jaettavaksi laajakaistayhteyttä haetaan.

"Mobiiliverkossa tiedonsiirtonopeus vaihtelee ylläesitetyistä syistä jatkossakin ja saattaa siksi hidastella silloin, kun käyttötarve olisi suurin. Kiinteään verkkoon perustuvissa laajakaistayhteyksissä − esim. kaapelimodeemi tai valokuitu − vaihtelu on huomattavasti vähäisempää ja operaattoreilla on enemmän vastuuta siitä, että ilmoitettu tiedonsiirtonopeus myös toteutuu", kertoo Heinonen.

 

Tutustu myös:

  • Tarkista, mitkä asiat vaikuttavat saavutettuun tiedonsiirtonopeuteen www.tokkiikonetti.fi
  • Tutki lähialueellasi tehtyjä mobiiliverkon mittauksia MONITORissa.
  • Mittaa oman mobiiliyhteytesi nopeus lataamalla jokin mittaussovellus (esimerkiksi Mobiilimittari-sovellus on saatavilla Play-kaupasta ja Apple storesta).