01.02.2018

Nya avfallsdagböcker för fartyg från och med början av mars

Den nuvarande avfallsdagboken för fartyg ersätts 1.3.2018 med en avfallsdagbok i två delar.  I del I antecknas allt fartygsgenererat avfall utom lastrester. De rester av fast avfall i bulk som uppstår på bulklastfartyg antecknas i del II.

Också bestämmelserna om sorteringen av avfall preciseras genom en ändring av MARPOL-konventionen i början av mars. Det innebär att också elektronikavfall (E-waste) ska sorteras ombord.

Trafi trycker inte längre upp pappersversioner av avfallsdagboken. Avfallsdagboken kan laddas ned i pdf-format på Trafis webbplats. Också tryckningen av alla andra miljödagböcker upphör. Härefter måste rederierna själva ta en utskrift av dagboksmallarna eller låta trycka upp dem. Härmed uppmuntras rederierna att övergå till användningen av elektroniska dagböcker.

 

Närmare upplysningar:
Avfallsdagboken: Ville-Veikko Intovuori, specialsakkunnig, tfn 029 5346 642, ville-veikko.intovuori (at) trafi.fi, på Twitter @Intovuori
Elektroniska dagböcker: Aleksi Uttula, ledande sakkunnig, tfn 029 5346 468, aleksi.uttula(at)trafi.fi