-
Palvelut

28.04.2022

Kyberturvallisuuden varautumisen ohje organisaatioille

Suomessa kyberturvallisuuden tilanne on tällä hetkellä vakaa. Viestintäverkot toimivat normaalisti ja teleyrityksillä on pitkä kokemus varautumisesta. Kiristyneen kansainvälisen tilanteen mahdolliset tietoturvaan kohdistuvat heijastevaikutukset askarruttavat nyt monia organisaatioita. Hyvin järjestetty tietoturvan perusta on investointi organisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi joka päivä.

Suomessa toimiviin organisaatioihin kohdistuu jatkuvasti kyberhyökkäyksiä. Organisaatiot voivat joutua kyberhyökkäyksen kohteeksi myös alihankkijoidensa, kumppaneidensa tai asiakkaidensa kautta. Kyberturvallisuus tulee siksi huomioida kokonaisvaltaisesti osana organisaation riskien- ja jatkuvuudenhallintaa.

"On tärkeää, että organisaatioiden johto ja asiantuntijat tarkastelevat viimeistään nyt kyberturvallisuuden suojauskäytäntöjään. Oleellista on varata riittävät resurssit kyberturvallisuuden varmistamiseksi kaikilla sektoreilla", Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman sanoo.

Lue lisää varautumisesta: >> Kyberturvallisuuden vahvistaminen suomalaisissa organisaatiossa - ohje johdolle ja asiantuntijoille

>> Kyberturvallisuuden varautuminen tehdään hyvän sään aikaan - ohje organisaatioille