-
Palvelut

25.03.2021

Sääntelyllä vipinää vahvan sähköisen tunnistamisen markkinaan

Tuoreen markkinaselvityksen perusteella vahvan sähköisen tunnistamisen markkinat toimivat pääasiassa hyvin, ja viime vuosina tehdyt lainsäädäntömuutokset ja sääntely ovat avanneet markkinaa entistä enemmän kilpailulle. Lisäksi merkittäviä kilpailun esteitä on saatu purettua. Kansalaiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tarjolla oleviin vahvoihin sähköisiin tunnistusvälineisiin. Suurin osa kansalaisista käyttäisi vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä myös sähköisiin asiointipalveluihin tunnistautumisessa, jos asiointipalvelut mahdollistaisivat sen.

Kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on kasvanut voimakkaasti sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluissa. Sähköiset asiointipalvelut nopeuttavat, helpottavat ja monipuolistavat palvelujen saatavuutta ja säästävät kustannuksia verrattuna fyysiseen asiointiin.

Tietoturvan ja -suojan näkökulmasta on tärkeää suojata sähköisissä asiointipalveluissa olevat tiedot ja mahdollistaa näiden käsittely vain sellaisille henkilöille, joilla on siihen oikeus. Tässä tunnistaminen on olennaisessa osassa, ja sähköisten asiointipalvelujen asiakkaiden tunnistamisessa tulisi käyttää vain turvallisia ja luotettavia menetelmiä. Erityisen tärkeää se on palveluissa, joissa käsitellään luottamuksellisia tietoja, henkilötietoja tai tehdään oikeustoimia.

Vahva sähköinen tunnistaminen on turvallinen ja luotettava menetelmä sähköisten asiointipalvelujen asiakkaiden henkilöllisyyden varmistamisessa ja siksi on tärkeää, että vahvan sähköisen tunnistamisen palveluja on kattavasti tarjolla, ja että ne ovat laadukkaita ja edullisia käyttää. Tämä voidaan taata vain sillä, että markkina toimii ja on kilpailtu.

Sääntelystä vauhtia markkinan kehittymiseen

Vahvan sähköisen tunnistamisen markkinat toimivat pääasiassa hyvin, ja markkinaa on saatu avattua entistä enemmän kilpailulle. Sääntelyn seurauksena sähköisille asiointipalveluille on tullut mahdollisuus kilpailuttaa vahvojen sähköisten tunnistuspalvelun tarjoajia ja siten muun muassa saada samat tunnistuspalvelut aikaisempaa edullisemmin. Esimerkiksi suurimman vahvoja sähköisiä tunnistuspalveluja ostavan Digi- ja väestötietoviraston maksamat hinnat ovat kilpailutuksien seurauksena laskeneet arviolta jopa noin 30 prosenttia vuonna 2017 maksetuista hinnoista. Sääntelyn seurauksena palvelut on myös mahdollista saada parhaimmillaan yhdeltä toimijalta ja yhdellä sopimuksella, kun aikaisemmin sähköisten asiointipalvelun tarjoajien on pitänyt tehdä jopa yli kymmenen sopimusta eri tunnistuspalvelun tarjoajien kanssa.

Lainsäädäntömuutosten ja sääntelyn vaikutukset ovat vielä osin realisoitumatta ja on todennäköistä, että kilpailu kehittyy edelleen myönteiseen suuntaan. Erityisesti yksityisen ja kolmannen sektorin sähköisten asiointipalvelujen maksamien hintojen odotetaan edelleen laskevan. Vahvan sähköisen tunnistamisen markkinalla on myös tilaa kasvaa merkittävästi nykyisestään, mikä osaltaan voi houkutella uusia toimijoita ja siten lisätä edelleen kilpailua.

Vahvojen tunnistusvälineiden käyttö on helppoa

Suurimmalla osalla kansalaisista on jo käytössään vähintään yksi vahva sähköinen tunnistusväline, ja he ovat niihin tyytyväisiä. Kansalaiset kokevat vahvojen tunnistusvälineiden käytön olevan pääosin helppoa, ja niiden kustannukset ovat käyttäjälleen myös kohtuullisia. Tärkeänä pidetään sitä, että julkisen hallinnon sähköisiin asiointipalveluihin voi jatkossakin tunnistautua nykyisillä tunnistusvälineillä eli verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteilla.

Erityisryhmien sähköisten palvelujen saatavuus turvattava

Osalle kansalaista on haastavaa käyttää tietoteknisiä laitteita, sähköisiä asiointipalveluja ja vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä eikä kaikilla ole mahdollisuutta saada vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä käyttöönsä. Näiden henkilöiden mahdollisuuksiin käyttää sähköisiä asiointipalveluja, mukaan lukien vahvaa sähköistä tunnistamista, tulisi kiinnittää erityistä huomioita. Esteiden poistaminen vaatii monia toimenpiteitä. Haasteet ovat pääosin ratkaistavissa kehittämällä lainsäädäntöä, sähköisiä asiointipalveluja ja vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä.
 

Lue lisää: Sähköisen tunnistamisen markkinat Sähköinen tunnistaminen turvallisen asioinnin mahdollistajana