-
Palvelut

22.06.2021

Saumattomat matkaketjut helpottavat arkea

Suomeen tarvitaan nykyistä monipuolisempia liikkumisen palveluita ja saumattomampia matkaketjuja, jotta arkemme helpottuu ja valinnanvapaus kasvaa. Uusia liikkumispalveluja voi syntyä vain, jos dataa on saatavilla avoimien rajapintojen kautta ja markkinoille tulo mahdollistetaan myös uusille ja pienille yrityksille. Traficom on vahvasti mukana edistämässä liikennemarkkinoiden avaamista.

"Tavoitteenamme on saada Suomeen nykyistä monipuolisempia liikkumisen palveluita ja suurempi kuluttajien valinnanvapaus koko maassa. Haluamme edistää saumattomien matkaketjujen syntymistä ja helpottaa ihmisten arkea", kertoo Traficomin liikennemarkkinaverkoston johtaja Jenni Koskinen

Traficomin Liikkumisenrajapinnat.fi-sivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja hyviä esimerkkejä toimista rajapintakäytäntöjen ja lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi. Lisäksi Traficomin sidosryhmäyhteistyön foorumina toimii Sujuvien liikennepalveluiden verkosto. Tämä verkosto on kaikille liikkumispalveluiden parissa toimiville ja niistä kiinnostuneille avoin yhteistyöverkosto. Verkoston tarkoituksena on jakaa tietoa ja kehittää käytäntöjä rajapinnoista sopimiseen ja lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseen. Tilaa uutiskirje ja liity mukaan.

Lisäksi Traficom on mukana yhtenä liikennealan toimijana rakentamassa dataan pohjautuvaa liikenteen ekosysteemiä, josta koko Suomi hyötyy koronan jäljiltä muuttuneessa toimintaympäristössä.

Tämä vuonna liikennemarkkinoiden avaamisen keskiössä on puolesta-asioinnin edistäminen

Traficomin muistio puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereistä julkaistiin kesäkuun alussa. Muistiossa selvennetään sitä, miten Traficom tulkitsee puolesta-asiointirajapinnan avaamisvelvollisten liikennepalvelulain 156 §:n mukaista oikeutta arviointikriteerien asettamiseen. Muistion on tarkoitus myös auttaa toimijoita tunnistamaan millaiset arviointikriteerit ovat oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä.

Traficom hankki Bird & Bird Asianajotoimistolta selvityksen tietosuojalainsäädännön asettamista vaatimuksista, jotka rekisterinpitäjän tulee ottaa huomioon puolesta-asiointiin liittyvän vertailumallin toteuttamisessa. "Palveluiden kehittämisessä tietosuoja on yksi keskeinen tekijä, ja selvityksellä haluttiin tuoda esiin nimenomaan puolesta-asioinnissa huomioitavia tietosuojavelvoitteita", kertoo Koskinen.

Syksyllä 2021 tulemme jatkamaan keväällä käynnistettyä keskustelua tunnistepohjaisista lippu- ja maksujärjestelmistä.