-
Palvelut

01.09.2021

Suomi tähtää avaruusliiketoiminnan kärkimaaksi

Satelliittinavigaatiojärjestelmien kehitys on ollut viime vuosina nopeaa, eikä vauhti hidastu tulevina vuosinakaan. Kehityksen seuraaminen ja uusien ominaisuuksien käyttöönotto tekevät arjestamme entistä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Satelliittinavigointijärjestelmät (GNSS, Global Navigation Satellite System) ovat tulleet elämäämme osana arjen sovelluksia niin, että tarkan sijainti- ja aikatiedon saatavuus mielletään usein itsestäänselvyydeksi. Kuluttajasovellusten lisäksi monet yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista tukeutuvat satelliittinavigointijärjestelmiin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana satelliittinavigointijärjestelmien kehitys on ollut nopeaa: yleisesti käytössä olleen amerikkalaisen järjestelmän rinnalle on noussut venäläinen, kiinalainen ja eurooppalainen järjestelmä; saatavilla olevan sijainti- ja aikatiedon luotettavuus on parantunut huomattavasti ja GNSS-vastaanottimien suorituskyky on yleisen teknologiakehityksen tapaan ottanut suuria kehitysaskelia.

"GNSS-järjestelmien kehitys jatkuu nopeana myös tulevina vuosina. Saataville on tulossa täysin uuden tyyppisiä palveluita, joilla voidaan lisätä järjestelmien toimintavarmuutta", Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Tero Vihavainen kertoo.

Uudet palvelut tuovat turvaa häirintää ja harhauttamista vastaan ja parantavat saavutettavissa olevan sijaintitiedon tarkkuutta metriluokasta kymmeniin sentteihin. Pelastustoiminta tehostuu, kun hädässä olevan sijainti voidaan välittää automaattisesti pelastusviranomaiselle.

Tavoitteena satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen

Suomen kansallisen avaruusstrategian tavoitteena on se, että vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset. Tätä tavoitetta seuraten Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee syksyllä 2021 toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on varmistaa satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa.

Toimenpideohjelman tilannekatsauksessa kuvataan GNSS-järjestelmien ja niitä tukevien järjestelmien nykytila, avaruushallinnon sidosryhmät sekä käydään läpi merkittävimmät sovellusalueet, joilla GNSS-järjestelmien tuottamia palveluita hyödynnetään. Toimenpideohjelmassa on määritelty 19 konkreettista toimenpidettä, joissa huomioidaan muun muassa Suomen tavoitteet kansainväliselle yhteistyölle GNSS-järjestelmien kehittämisessä, kansallisen valmiuden rakentaminen sekä osaamisen ylläpitäminen.

Toimenpideohjelma on lähdössä pian lausuntokierrokselle. Voit seurata asian etenemistä lausuntopalvelussa 

Tiesitkö?

Satelliittinavigointijärjestelmät (GNSS) kuuluvat Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalle. Ministeriö johtaa toimialan kansainvälistä yhteistyötä, kansallista valmistelua ja seurantaa. Traficom toimii LVM:n ohjauksessa vastuuviranomaisena satelliittinavigointiin liittyvissä asioissa.

Lue lisää toiminnastamme

Galileo-satellitti avaruudessa taustallaan maapallo
Kuva: ESA-P. Carril