-
Palvelut

16.12.2021

Taksiliikenteen viranomaisten yhteisvalvonnalle on tarvetta

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat Traficom, poliisi, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Viranomaiset tekevät yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä yhteisvalvontaiskuja, joissa tarkastetaan samaan aikaan kunkin omaan toimivaltaan kuuluvia asioita. Näin syntyy kokonaiskuva taksitoiminnan laadusta ja säädösten noudattamisesta. Tänä vuonna valvontaiskuja on tehty viisi.

Traficom on yksi taksiliikennettä valvovista viranomaisista. Valvomme muun muassa, että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä. "Hintatietojen tai nimi- ja yhteystietojen puuttuminen tai hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia, sillä niillä on vaikutusta asiakkaan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen. Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista, joiden johdosta ei kannattaisi ottaa seuraamuksia", sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta on osoittanut, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Valvonnassa todettujen seuraamusten suuri lukumäärä on osoittanut valvonnan tärkeyden. Tänä vuonna tehdyissä viranomaisten yhteisvalvonnoissa on tarkastettu 340 taksia, joista 139:ssä oli huomautettavaa.

Lue tarkemmin valvontaiskuista