-
Palvelut

06.05.2021

Taksitoiminnan epäkohtia korjattu − keskiössä turvallisuus, harmaan talouden torjunta ja hinnoittelun läpinäkyvyys

Taksiala on kokenut paljon muutoksia viime vuosina. Kesän 2018 taksiuudistus muutti toimialaa rajusti ja tänä vuonna on tehty korjauksia taksitoimintaan liittyvään lainsäädäntöön. Uudistusten tavoitteena on palauttaa asiakkaiden luottamus turvalliseen kyytiin ja yrittäjien luottamus alan tulevaisuuteen.

Taksisääntelyn lakimuutokset tulivat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulevat voimaan syyskuussa 2021, jotta taksitoimijoilla on aikaa tehdä lakimuutosten edellyttämiä muutoksia.

Mikä muuttui?

Taksien tunnistaminen helpottuu. Jokaisessa taksissa on oltava taksivalaisin, jos kyse ei ole yritys- ja edustusajosta. Taksivalaisin parantaa taksien tunnistettavuutta taksiliikenteen valvonnan ja taksipalveluja käyttävän asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi takseissa on oltava mukana taksiliikennelupa, sen jäljennös tai selvitys siitä, että Traficom on merkinnyt taksiliikenteen harjoittamista koskevan ilmoituksen rekisteriin.

Muutoksia tuli myös taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin. Taksiliikenneluvan uusia vaatimuksia ovat ammatillinen pätevyys, joka saadaan yrittäjäkoulutuksella ja yrittäjäkokeella, sekä vaatimus yritys- ja yhteisötunnuksesta.

Lisäksi taksinkuljettajan koe uudistui. Kuljettajakoe laajeni ja kokeen rakenne muuttui. Taksinkuljettajille on tarjolla myös vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta.

Näiden muutosten lisäksi syyskuussa tulevat voimaan hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset.

Lisätietoa taksialan muutoksista löydät Traficomin #Taksi2021 -verkkosivustolta.