-
Palvelut

01.09.2021

Taksiuudistuksen tavoite: palauttaa asiakkaiden luottamus turvalliseen kyytiin ja yrittäjien luottamus alan tulevaisuuteen

Kesän 2018 taksitoiminnan uudistus muutti toimialaa rajusti ja tänä vuonna toimintaan liittyvään lainsäädäntöön on tehty korjauksia. Syyskuun alussa voimaan tulleet uudistukset toivat muutoksia palveluiden hinnoitteluun ja hintojen esittämistapaan. Nyt jokaisesta taksista on löydyttävä myös taksamittari taikka muu laite tai järjestelmä tietojen keräämiseksi.

Taksiliikenteen palveluiden hinnoitteluun ja hintojen esittämistapaan tarkennuksia

Asiakkaalle on kerrottava matkan kokonaishinta tai vähintään hinnan määräytymisen perusteet ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista.  "Kun asiakas on ottamassa taksia esimerkiksi taksitolpalta, esimerkkimatkan hinnan on löydyttävä taksin hinnastosta ylimpänä. Näin asiakkaat pystyvät vertailemaan taksien hintoja", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

  • Jos taksimatkalle ei ole sovittu kiinteää hintaa, niin matkan hinnan tulee koko matkan ajan perustua kuljettuun matkaan ja matkaan käytettyyn aikaan.
  • Jos matkalle ei ole sovittu kiinteää hintaa, asiakkaalle on annettava ennen taksimatkan alkamista tieto myös esimerkkimatkan (10 kilometriä ja 15 minuuttia) hinnasta.
  • Jos taksiyritys käyttää kiinteää hinnoittelua, on asiakkaalle kerrottava matkan kokonaishinta ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista.

Taksista pitää löytyä taksamittari taikka muu laite tai järjestelmä tietojen keräämiseksi

Takseissa on 1.9.2021 lähtien oltava joko taksamittari taikka muu laite tai järjestelmä, joka kerää jokaisesta taksimatkasta yrittäjän, kuljettajan ja ajoneuvon yksilöintitiedot, matkan ajankohdan, pituuden ja keston sekä matkan hinta- ja maksutapatiedot. "Näiden tietojen avulla esimerkiksi verottaja tekee valvontaa", kertoo Hautalahti.

Jo toukokuussa tuli muutoksia taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin. Taksiliikenneluvan uusia vaatimuksia ovat ammatillinen pätevyys, joka saadaan yrittäjäkoulutuksella ja -kokeella, sekä vaatimus yritys- ja yhteisötunnuksesta. Lisäksi taksinkuljettajan koe laajeni ja sen rakenne muuttui. Taksinkuljettajille on tarjolla myös vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta.

Lisäksi taksissa on oltava nykyään taksivalaisin, jos kyse ei ole yritys- tai edustusajosta.

Lisätietoa taksialan muutoksista löydät Traficomin #Taksi2021-verkkosivustolta.