-
Palvelut

18.02.2021

Uusi dronelaki edistää turvallista lennättämistä ja innovaatioita

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tuli voimaan vuoden vaihteessa. Nyt kaikkien droneja lennättävien harrastajien ja ammattilaisten tulee rekisteröityä, perehtyä lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Dronerekisteri ja teoriakoe parantavat turvallisuutta. Lennätyskäytäntöihin uudistus toi joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyivät samana.

”Dronelennättämisen suosio on kasvanut nopeasti. Nyt voimaan tullut yhtenäinen sääntely auttaa alaa toimimaan turvallisesti ja kehittymään. Tämä voi lisätä investointeja ja tuottaa innovaatioita. Näemme varmasti lähivuosina droneja uusissa tehtävissä ja liike-elämän eri osa-alueilla. Suomessa toimivien yritysten kasvunäkymät paranevat, kun samat pelisäännöt mahdollistavat aiempaa helpomman pääsyn Euroopan markkinoille”, sanoo Liikennejärjestelmäpalveluiden ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Dronerekisteri ja teoriakoe parantavat turvallisuutta

Suomen dronekäyttäjille uudistus toi velvollisuuden rekisteröityä dronetoimijarekisteriin, kun aiemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäivät vain ne käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Kaikki kamerallisia droneja lennättävät käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin. Käyttäjien tulee jatkossa myös perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Kokeeseen voi ilmoittautua rekisteröinnin yhteydessä.
 

Tutustu tarkemmin uuteen sääntelyyn, rekisteröitymiseen ja teoriakokeeseen droneinfo.fi-sivustolla!