12.04.2019

Taloudellinen toimintakyky on toiminnan vastuullisuuden perusta

Yrityksen talous on yrityksen peruskivi ja olemassaolon edellytys. Heikko taloudellinen kannattavuus heikentää yrityksen neuvotteluasemaa, kilpailukykyä sekä asettaa sille riippuvuussuhteen ulkopuolisesta rahoituksesta. 

Yksi kuljetusalan taloudellista toimintakykyä kuvaava indikaattori on verovelallisten liikenneluvan haltijoiden määrä.  Vuonna 2018 verovelkaa oli lähes joka kolmannella liikenneluvan haltijalla sekä joukko-, tavara- että taksiliikenteessä ja verovelallisten suhteellinen osuus toimiluvan haltijoiden määrästä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana.  

Verovelka on ehkä yksi keskeisimmistä indikaattoreista puhuttaessa yrityksen taloudellisesta tilasta. Se kertoo siitä taloudellisesta suunnitelmallisuudesta, jota kuljetusyrityksessä keskimäärin on. Maksukyvyttömyyden takia maksamaton lasku yrityksessä on hyvin usein taloudellista ennakoimattomuutta.

Samaan aikaan, kun tavara– ja henkilöliikenteen harjoittajien määrä on vähentynyt runsaalla tuhannella, verovelallisten yritysten määrä on kasvanut noin 2800:lla. Kehityksen kulkua voidaan pitää huolestuttavana, joka on syytä tunnistaa ja siihenon reagoitava. On kuitenkin muistettava, että yrityksen oman taloudellisen ennakoimattomuuden lisäksi syyt tähän kehitykseen voivat olla myös yrityksen ulkopuolisia, kuten muutokset kilpailutilanteessa ja markkinoissa. 

Taloudellinen kannattavuus on edellytys yrityksen investoinneille, kehitykselle, kasvulle, hyvinvoinnille sekä vastuullisuudelle , kertoo ammattiliikenteen johtava asiantuntija Mikko Västilä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. 

Taloudellisen tilanteen heiketessä yritys alkaa usein tinkiä laadusta ja turvallisuudesta. Tämä tinkiminen voi helposti johtaa liiketoiminnan häiriöihin, kuten vahinkoihin, onnettomuuksiin ja viiveisiin, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja siten vaikuttavat taloutta edelleen heikentävästi. 

”Taloudellinen kasvu yritystoiminnassa ei aina tarkoita toiminnan laajentumista, vaan taloudellinen kasvu voi tapahtua myös toimintaa supistamalla tai järkeistämällä ja sitä voidaan kutsua vastuulliseksi johtamiseksi”, Västilä painottaa.

>> Lue koko uutiskirje