-
Tulevaisuus

31.05.2022

Asiantuntijat vastuullisuustyön ja kestävän kehityksen ytimessä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ensimmäinen vastuullisuusraportti avaa Traficomin kestävän kehityksen tavoitteita sekä yhteiskuntaa ja kansalaisia hyödyttävää vastuullista toimintaa. Vastuullisuus merkitsee Traficomissa konkreettisia tekoja usealla rintamalla. Tavoitteemme liittyvät liikenteen ja viestinnän turvallisuuteen, kestävään infrastruktuuriin, kestäviin kaupunkeihin sekä ilmastotekoihin.

Liikenteen ja viestinnän toimintavarmuus, turvallisuus ja kestävyys tavoitteena

Meillä on yli 900 asiantuntijaa, jotka rakentavat työssään kestävää tulevaisuutta joka päivä. Varmistamme osaltamme liikenteen ja viestinnän toimintavarmuuden ja turvallisuuden. Tavoitteemme on, että ihmiset, data ja tavarat voivat liikkua sujuvasti, turvallisesti ja kestävästi. Tuemme toimenpiteillämme sitä, että Suomi saavuttaisi ilmastotavoitteensa ja että olisimme edelläkävijä hiilettömän liikenteen ja viestinnän kehittämisessä.

Kädenjälki näyttää tietä kohti kestäviä vaikutuksia

Vastuullisuusraportoinnin pääpaino on kädenjäljen eli positiivisten vaikutusten tunnistamisessa ja kuvaamisessa. Kuvailemme kunkin tavoitteen kädenjälkeä vuonna 2021 pitkäjänteisten tehtäväkokonaisuuksien ja tapauskertomusten avulla sekä nostamme niiden avulla esiin vuoden merkittäviä onnistumisia. Sitaatit taas päästävät ääneen eri tehtävissä toimivia traficomilaisia. Lisäksi esitämme aihepiirien kehitystä kuvaavia määrällisiä mittareita.

Vastuullisuusmatka jatkuu - YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden tahdittamana

Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin yhteinen kehys perustuu YK:n toimintaohjelmaan Agenda 2030 ja siinä asetettuihin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Valitsemamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet nro 3, 9, 11 ja 13 liittyvät liikenteen ja viestinnän turvallisuuteen, kestävään infrastruktuuriin, kestäviin kaupunkeihin sekä ilmastotekoihin.

Vastuullisuusraporttimme perustuu Valtiokonttorin ohjeeseen, joka suosittaa kaikkia valtionhallinnon organisaatioita laatimaan toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain. Tämä on vasta lähtölaukaus vastuullisuusmatkallamme. Toivomme, että viesti traficomilaisten työn vaikuttavuudesta yhteiskunnassa tulee näin entistä näkyvämmäksi ja edistää keskustelua, joka auttaa toimintamme kehittämisessä eteenpäin.

>> Tutustu vastuullisuusraporttiimme tästä