-
Tulevaisuus

30.06.2022

Sähköinen lentäminen voi olla pian vaihtoehto Suomessa

Sähköinen lentäminen on Suomen pienille matkustajavirroille varteenotettava vaihtoehto tulevaisuudessa, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreesta selvityksestä. Selvityksessä on kartoitettu sähköisen lentämisen mahdollisuuksia Suomessa.

Suomessa sähköisen lentämisen arvioidaan alkavan 2020-luvun lopulla ja yleistyvän 2030-luvulla. Sille on Suomessa monella tapaa suotuisat olosuhteet. Pinta-alaltaan suuressa ja väestöltään pienessä maassa asutusta, elinkeinoelämää ja matkailua on kaikilla alueilla. Suomessa on myös kattava lentoasemien ja -paikkojen verkosto, joka toimii alustana sähköiselle ilmailulle.

Sähköinen lentäminen sopii erittäin hyvin Suomen olosuhteisiin

Nyt on oikea hetki edistää digitaalista ja vähäpäästöistä lentoliikennejärjestelmää Suomessa. "Suomen ohuille matkustajavirroille sähköinen lentäminen on uusi mahdollisuus. Sähkön avulla voidaan lentää paitsi pienehkön matkustajavolyymin reittilentoja, harjoittaa myös taksilentoliikennettä", sanoo johtaja Jari Pöntinen.

Sähköinen lentäminen sopii erityisen hyvin maantieteellisten esteiden, kuten vesistöjen, ylittämiseen.

"Sähköinen lentäminen voisi mahdollisesti sopia esimerkiksi lennoille Maarianhaminaan, Viroon tai Merenkurkun yli Ruotsiin. Pohjoisen Suomen matkailukohteiden välille sähköinen lentäminen voisi toimia myös, koska rautateitä on Pohjois-Suomessa vähän ja tietä pitkin matkat kestävät kauan", Pöntinen jatkaa.

Sähköisellä lentämisellä kohti hiilineutraalia logistiikkaa ja saavutettavuutta

Sähköisen lentämisen kysyntä muodostuu tulevaisuudessa erityisesti teollisuuden ja matkailun tarpeista. Teollisuudessa sähköisellä lentämisellä voidaan tarjota hiilineutraalia saavutettavuutta. Matkailussa sähköisen lentämisen ympärille voidaan muodostaa kestäviä matkailukonsepteja.

Sähköinen lentäminen pienentää lentämisen ilmastovaikutusta huomattavasti. Sähköinen lentäminen on kuitenkin koko lentoliikennejärjestelmän näkökulmasta vain osaratkaisu lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen. Muilla käyttövoimilla, kuten kestävien lentopolttoaineiden ja vedyn polttamisella polttomoottorissa on keskeinen rooli pitkämatkaisen lentoliikenteen tulevaisuudessa

Teknologian kehittyessä lentokoneiden kapasiteetti ja kantama kasvavat

Sähköinen lentäminen alkaa pienistä, muutaman hengen ilma-aluksista sekä tavarakuljetuksiin hyödynnettävästä kalustosta. Akkuteknologian kehittyessä lentokoneiden kapasiteetti ja kantama kasvavat. Tavoitetasosta mallia näyttää Norja, jossa tavoitteena on vuonna 2040 järjestää kaikki kotimaan lennot sähköisesti.

Toimenpiteinä selvityksessä ehdotetaan sähköisen lentämisen taloudellisten kannustimien ja lentämisen yhteiskunnallisten hyötyjen tarkempaa tarkastelua sekä konkretiaan tähtäävää kansallista ja kansainvälistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja pilotointia sähköisen lentämisen ja siihen liittyvien matkaketjujen edistämiseksi.

Tutustu selvitykseen: >> Sähköinen lentäminen Suomessa