-
Tulevaisuus

31.01.2022

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuet nyt haettavissa

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ja muuntamiseen on mahdollista hakea rahallista tukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Tukea voi saada vähäpäästöisen henkilö-, paketti- ja kuorma-auton hankintaan. Hankintatuet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpidekokonaisuutta. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 ja päästöjen poistaminen kokonaan vuoteen 2045 mennessä.

"Tukemalla vähäpäästöisen ajoneuvojen hankintaa edistetään liikenteen päästötavoitteiden tavoittamista. Hankintatuilla kannustetaan kotitalouksia ja yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, mikä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Jokainen askel kohti liikenteen päästöjen vähentämistä on tärkeä", toteaa Traficomin päällikkö Mikko Helminen.

Kaikkien tukien edellytyksenä on, että Valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. Vuodelle 2022 hankinta- ja muuntotuille on varattu rahaa yhteensä 6 miljoonaa euroa. Lisäksi käytettävissä on edellisen hankinta- ja muuntotuen käyttämätöntä määrärahaa noin 5 miljoonaa euroa.

Uuden täyssähköauton hankintaan voi saada tukea 2 000 euroa

Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada valtiolta 2000 euroa hankintatukea. Aiemmin ostaja sai tuen alennuksena auton myyntihinnasta autoliikkeestä, nyt tukea haetaan Traficomista sen jälkeen, kun hankinnasta on tehty tilaus- tai kauppasopimus autokaupan kanssa.

Tukea voidaan myöntää, jos hankittava auto on uusi täyssähköinen henkilöauto, sen kokonaishinta on enintään 50 000 euroa ja se on ensirekisteröity Suomeen. Hankintatuen myöntämisestä voidaan tehdä päätös vasta auton ensirekisteröinnin jälkeen, kun hakija on merkitty hankitun auton omistajaksi tai haltijaksi. Jos hankintatuki myönnetään, tuki maksetaan hankintatukipäätöksen mukaisesti.

Tukea bensiinikäyttöisen auton muuttamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä voi vähentää muuttamalla bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Kun bensiinikäyttöisen henkilöauton muuttaa toimimaan kaasulla tai etanolilla 1.1.2022-31.3.2023 välisenä aikana, voi muutoksen kattamiseksi saada Traficomilta rahallista tukea. Tukea voidaan myöntää 200 euroa, kun auto muunnetaan etanolikäyttöiseksi ja 1 000 euroa, kun auto muunnetaan kaasukäyttöiseksi.

Tukea myös uuden sähkö- tai kaasukäyttöisen paketti- ja kuorma-auton hankintaan

Uuden sähkö- tai kaasukäyttöisen paketti- tai kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävaunun hankintaan voi saada rahallista tukea Traficomilta. Tuen määrä on 2 000 - 50 000 euroa riippuen hankittavasta ajoneuvosta.

Tuen edellytyksenä on, että hankittavan paketti- tai kuorma-auto on täyssähköinen tai sen pääasiallisena käyttövoimana on oltava kaasu. Perävaunun on oltava sähkökäyttöinen. Lisäksi ajoneuvon on oltava uusi ja ensirekisteröimätön ja sen voi hankkia vasta, kun Traficom on antanut tuesta myönteisen päätöksen ajoneuvon hankintaa varten. Lue lisää.

"Hankintatuet ovat jo nyt herättäneet kiinnostusta ja halu siirtyä ympäristöystävällisempiin käyttövoimiin autoilussa kasvaa koko ajan. Toivomme, että kiinnostus jatkuu vahvana ja saamme uudistettua ajoneuvokantaamme vastaamaan paremmin päästötavoitteita", toteaa Helminen.

Lue lisää vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuista

Traficom.fi/hankintatuet

Uuden täyssähköauton hankintaan voi saada tukea 2 000 euroa

Tukea bensiinikäyttöisen auton muuttamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi