-
Tulevaisuus

31.03.2022

Vaikutamme aktiivisesti 6G:n kehitystyöhön

Suomessa alkoi vuonna 2018 maailman ensimmäinen 6G-tutkimusohjelma. Suomalaiset 6G:tä innovoivat toimijat haluavat olla 6G-kehityksen kärjessä maailmassa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tukee näitä tavoitteita yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa vaikuttamalla muun muassa EU:n radiotaajuustyössä ja YK:n alaisessa kansainvälisessä televiestintäliitossa ITU:ssa. Tavoitteena on taajuuksien tehokas käyttö ja tulevaisuuden laajakaistaverkkojen sekä palveluiden kehityksen varmistaminen.

5G-matkaviestinteknologiaa ollaan ottamassa parhaillaan käyttöön. Samaan aikaan on tärkeä tutkia 6G:tä, joka auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa yhdistämällä fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman. Tulevaisuuden päätelaite on muutakin kuin älypuhelin: miljardit koneet, laitteet, ihmiset, ajoneuvot, robotit ja dronet liittyvät pilveen tekoälyn optimoiman verkon kautta.

6G tuo käyttöön verkkojen hajautuksen ja reunalaskennan, mikä mahdollistaa esimerkiksi hologrammikokoukset ja aidosti virtuaalisen ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Lisäksi uusien satelliittitekniikoiden yhdistäminen 6G:hen mahdollistaa globaalit yhteydet maalla, merellä ja ilmassa.

Euroopan Unionin jäsenmaiden edustajista koostuva radiotaajuuspolitiikkaryhmä seuraa ja perehtyy uudella työohjelmakaudella 6G-tutkimukseen ja kehitykseen sekä eurooppalaisiin 6G-testisuunnitelmiin ja kokeiluihin. Radiotaajuuspolitiikkaryhmä (RSPG, Radio Spectrum Policy Group) on korkean tason neuvoa-antava ryhmä, joka avustaa Euroopan komissiota radiotaajuuspolitiikan kehittämisessä. Suomea edustaa RSPG:ssä liikenne- ja viestintäministeriö tukenaan Traficom.

Suomi vaikuttaa aktiivisesti 6G:n kehitystyöhön

"Suomi pääsee nyt näköalapaikalta vaikuttamaan Euroopan 6G:n kehitykseen myös taajuuksien sääntelyn osalta. Hyvän taajuussääntelyn avulla voimme tukea edelläkävijyyttä ja näin mahdollistaa yritysten onnistumisen myös maailmanmarkkinoilla. Haluamme varmistaa, että 6G on osa kestävän kehityksen ratkaisuja ja tukee eurooppalaisia arvoja. Suomessa on paljon 6G-kehitystä mahdollistavaa osaamista ja hyvä yhteistyö viranomaisten, tutkijoiden ja elinkeinoelämän välillä", sanoo EU:n Radiotaajuuspolitiikkaryhmän 6G-työryhmän puheenjohtajistoon valittu Traficomin johtava asiantuntija Heidi Himmanen.

Kansainvälisessä televiestintäliitossa ITU:ssa (International Telecommunication Union) Suomea edustava Traficom tulee seuraavaksi vaikuttamaan 6G visioon ('IMT for 2030 and beyond') yhteistyössä sidosryhmien ja erityisesti Oulun yliopiston 6G-lippulaivan (6G Flagship) kanssa. Oulun yliopiston johtama kahdeksanvuotinen 6G-lippulaiva oli vuonna 2018 maailman ensimmäinen 6G-tutkimusohjelma. Eurooppalaisen tason johtavaa 6G-tutkimushanketta Hexa-X:ää koordinoi Nokia ja siihen osallistuvat myös Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto.

Lue myös uutinen Traficomin verkkosivuilta