05.11.2018

Turvallisuuden hallinta on keskeinen osa kuljetusyrityksen johtamista

Tiekuljetusalan turvallisuudesta puhuttaessa huomio kiinnittyy usein kuljettajan toimintaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuljetustoiminnan taustalla on lähes aina kuljetusyritys ja sen johtaminen ja toimintatavat.

Turvallisuudessa kyse on ennen kaikkea ennakoinnista ja suunnitelmallisuudesta, jolloin paranee myös toimintavarmuus. Yritystoiminnan turvallisuutta kehitetään järjestelmällisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen keinoin. Turvallisuuden johtaminen on osa yrityksen johtamista ja turvallisuuden kehittäminen tapahtuu osana normaalia, jokapäiväistä toimintaa, sisältäen esimerkiksi toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet, riskien arvioinnin sekä toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen tunnistettujen riskien pienentämiseksi.

Turvallisuuden hallinta on osa Trafin tieliikenteen kuljetusyrityksille kehittämää vapaaehtoista vastuullisuusmallia. Vastuullisuusmalli määrittelee vastuullisen kuljetustoiminnan osa-alueet ja tarjoaa keinoja kuljetusyrityksen järjestelmälliseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tutustu vastuullisuusmalliin.