05.12.2018

Yhdistelmämerkit lisäsivät koettua turvallisuutta

Jyväskylässä pilotoitiin varoitus- ja nopeusrajoitusyhdistelmämerkkien käyttöä koulun läheisyydessä. Hankkeen tavoitteena oli parantaa lasten koulutietä pysyvästi ja tehokkaasti sekä löytää kustannustehokas ja pitkävaikutteinen keino laskea ajonopeuksia koulujen läheisyydessä. Hanke sai Trafin myöntämää liikenneturvallisuustyön valtionavustusta.

Ajonopeuksia selvitettiin mittauksin

Vaihtuvaa tienvarsiteknologiaa käytetään Suomessa pääasiassa liikenteen turvallisuuden parantamiseksi valtateillä, kun taas katuverkolla tienvarsiteknologiaa ei ole juurikaan hyödynnetty. Jyväskylän hankkeessa Tikkakosken koulun viereiselle suoralle asennettiin kaksi LED-valaistua, vaihtuvaa varoitus- ja nopeusrajoitusmerkkiä. Merkit sekä varoittivat lapsista että osoittivat nopeusrajoituksen 30 km/h. Alueella oli aiemmin käytössä nopeusrajoitus 40 km/h. Merkit asennettiin suoran alku- ja loppupäähän, ja niiden läheisyyteen sijoitettiin autojen nopeutta mitanneet mittauspisteet. Mittausten avulla selvitettiin, miten merkit vaikuttivat autojen nopeuksiin.

Mittauksista kävi ilmi, että merkeistä huolimatta ajonopeudet kyseisellä kadunpätkällä eivät juurikaan laskeneet. Mittausten mukaan keskinopeudet arkena päiväsaikaan laskivat hieman merkin ollessa käytössä, mutta vuorokausitasolla keskinopeudet sen sijaan hienoisesti kasvoivat. Ylinopeutta ajavien määrä kasvoi, koska nopeusrajoitusta laskettiin 40 kilometristä 30 kilometriin tunnissa.

Nopeudet eivät juuri muuttuneet, mutta turvallisuus koheni

”Mittaukset osoittivat, että autoilijat hiljensivät vauhtia ensimmäisen merkin kohdalla, mutta kiihdyttivät taas jo ennen rajoitusalueen päättymistä”, Noora Salonen Sitowisestä sanoo. Autoilijoita myös hämäsi se, että merkki oli poissa päältä kouluajan ulkopuolella. ”Autoilijat eivät tienneet, mikä rajoitus alueella on voimassa merkin ollessa pimeänä”, Salonen kertoo.

Yksi selvästi positiivinen vaikutus merkeillä kuitenkin oli. ”Kyselyjen perusteella sekä koululaiset että heidän vanhempansa kokivat liikenneturvallisuuden kohentuneen merkkien myötä”, sanoo liikenneinsinööri Timo Vuoriainen Jyväskylän kaupungilta. Merkit siis lisäsivät koettua turvallisuutta alueella, vaikka autojen nopeuksiin ne eivät juuri vaikuttaneet.

 

Lue myös opinnäytetyö ”Turvallisempi koulutie Jyväskylässä – Case Tikkakoski