-
Yhteydet

30.09.2021

CEF Verkkojen Eurooppa -välineellä edistetään älykästä, kestävää ja yhteen toimivaa EU:n liikennejärjestelmää

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Network) yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Sen tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T-verkon rakentamista ja kehittämistä tuetaan CEF Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility) rahoituksella. CEF Liikenne 2021 -haku on nyt käynnissä!

EU:n jäsenmaat voivat hakea TEN-T-liikennehankkeille rahoitusta CEF-ohjelmasta. Euroopan unioni rahoittaa CEF Verkkojen Eurooppa -välineen kautta Euroopan unionin energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä kehittäviä hankkeita uudella CEF2-ohjelmakaudella (2021–2027) noin 30 miljardilla eurolla, josta liikennealan osuus on noin 23 miljardia euroa.

Liikenteen alalla CEF-välineellä rahoitetaan Euroopan laajuisen TEN-T-verkon rakentamista. TEN-T-ydinverkon on tarkoitus valmistua vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon vuoteen 2050 mennessä. TEN-T-verkko kattaa kaikki liikennemuodot: maantie-, rautatie-, ilma-, sisävesi- ja meriliikenteen sekä liikenteen älykkäät sovellukset. EU:n enimmäistuki rakentamiseen on pääsääntöisesti 30 % ja suunnitteluun 50 %.

CEF Liikenne 2021 -haku auki – tukea muu muassa uusien teknologioiden ja innovaatioiden tukemiseen

Suomi menestyi hyvin päättyneellä CEF1-ohjelmakaudella. Suomen saama tuen määrä on kauden lopussa yhteensä noin 262 miljoonaa euroa. Erityisesti merenkulun ja raideliikenteen hankkeet saivat rahoitusta.

 "Kannustamme sidosryhmiä tutustumaan rahoitusmahdollisuuksiin ja hyödyntämään CEF2-ohjelmakauden rahoitusta aktiivisesti. CEF Liikenne 2021 -haku on nyt käynnissä. Siinä perinteisten infrastruktuurihankkeiden ohella rahoitettavia toimia ovat muun muassa myös vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri kaikissa liikennemuodoissa sekä uusien teknologioiden ja innovaatioiden tukeminen", kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

CEF Verkkojen Eurooppa -välineellä tuetaan TEN-T-verkon loppuun saattamisen lisäksi myös TEN-T-verkon nykyaikaistamista, erityisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa ja liikenteen digitalisointia. Lisäksi siviili- ja puolustusalan kaksoiskäyttöön liittyviä liikennehankkeita toteutetaan CEF-välineen rahoituksella.

Traficom tiedottaa sidosryhmiä uusista liikenteen CEF-rahoitushauista ja CEF2-ohjelmakauden liikennesektorin työohjelmista CEF Liikenne -uutiskirjeen sekä verkkosivujensa kautta.

Lue lisää CEF-rahoituksesta Traficomin verkkosivuilta

Tilaa Traficomin CEF Liikenne -uutiskirje