-
Yhteydet

31.01.2022

Ensimmäiset uudet N2000-merikartat saatavilla

Suomalaiset merikartat uudistuvat lähivuosina alue kerrallaan, kun N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo mukanaan uudet ja tarkemmat merikartat. Ensimmäiset N2000-merikartat välillä Tornio-Raahe ovat nyt saatavilla. Kartoilla otetaan käyttöön uusi syvyyksien vertaustaso. Ajantasainen syvyystieto luo pohjan tulevaisuuden navigointimenetelmille ja takaa vesiväylien tehokkaan hyödyntämisen.

Traficom julkaisi ennen vuoden vaihdetta ensimmäiset N2000-merikartat välillä Tornio-Raahe. Suomalaiset merikartat uusitaan vaiheittain noin 5–6 vuoden aikana. Uudistus etenee Perämereltä kohti etelää ja vaikuttaa erityisesti ammattimerenkulkijoihin, mutta myös huviveneilijöihin. Alkukeväästä vuorossa ovat merikartat Raahesta Kokkolaan. Myös ensimmäinen veneilijöille tarkoitettu merikarttasarja (Merikarttasarja G, Perämeri) julkaistaan kevään aikana.

Uudistuksen tarkkaa etenemistä voi seurata Traficomin verkkosivuilta. Uudet N2000-kartat ovat saatavilla sekä elektronisina (ENC) että painettuina merikarttoina, ja ne tunnistaa BSCD (N2000) -merkinnästä.

Yksi yhtenäinen syvyyksien vertaustaso

Uudistuksessa merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Nykyinen merialueilla teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva taso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavat samaa syvyyksien vertaustasoa.

"Siirtyminen uuteen vertaustasoon tulee vaikuttamaan merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin. Koska N2000-järjestelmän nollataso on nykyisen meriveden keskivesipinnan alapuolella, syvyyslukemat kartoilla pienenevät vertaustason muutoksesta johtuen keskimäärin 10–20 cm. Vastaavasti Ilmatieteen laitoksen esittämät vedenkorkeuslukemat ovat saman verran suurempia", kertoo johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen.

Käytä oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa

Ilmatieteen laitos aloitti syyskuussa 2021 vedenkorkeushavaintojen ja -ennusteiden esittämisen rinnakkain sekä N2000-järjestelmässä että teoreettisen keskiveden suhteen. Merialueilla liikkuvan kannattaa kiinnittää asiaan huomiota, jotta käyttää jatkossa oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa.

"Koska siirtymäaikana on käytössä sekä vanhan että uuden järjestelmän mukaisia merikarttoja samanaikaisesti, on tärkeää varmistaa käytettävän kartan vertaustaso ja vastaava vedenkorkeuslukema", Mäkinen muistuttaa.

Uusi vesiväylien syvyyskäytäntöohje julkaistu – Suomen rannikon purjehdusopas täydentää merikarttojen tietoja

Osana uudistusta Traficom on julkaissut uuden vesiväylien syvyyskäytäntöohjeen. Ohjeessa kuvataan väylätietojen esittämistapaa uusilla N2000-merikartoilla. Jatkossa tarkemmat väylätiedot löytyvät Traficomin virallisista merenkulkujulkaisuista.

Traficom julkaisi joulukuussa Suomen rannikon purjehdusoppaan (Sailing Directions for Finnish waters). Opas sisältää yleistietoa merenkulusta Suomessa erityisesti kansainvälisen merenkulun käyttöön sekä aluekohtaiset väyläluettelot, joissa esitetään kauppamerenkulun väylien syvyys- ja mitoitustietoa sekä perustiedot väylien käytöstä.

Lue lisää:

N2000 väylä- ja merikarttauudistus

Seuraa N2000-uudistuksen etenemistä kartalla