-
Yhteydet

31.01.2022

EU:lta rahaa digitaalisten yhteyksien edistämishankkeisiin

EU panostaa lähivuosina vahvasti digitaalisten yhteyksien kehittämiseen ja on nyt avannut rahoitushaun EU-maille. CEF Verkkojen Eurooppa (CEF = Connecting Europe Facility) -välineen digitaalisen sektorin rahoituksen kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään ja vauhditetaan Euroopan unionin digitaalista infrastruktuuria ja luodaan perusta älykkäiden palvelujen kehittymiselle.

 

CEFin toisen rahoituskauden (CEF2) 2021–2027 digitaalisten yhteyksien edistämiseen Euroopassa varattu budjetti on noin 2 miljardia euroa, josta ensimmäisellä hakukierroksella on jaettavana 258 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää digitaalisten yhteyksien ja palvelujen kehittämistä Suomessa sekä koordinoi CEF2-hakua kansallisesti.

Mihin rahoitusta on tarjolla?

CEF Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisen sektorin rahoitus kohdistuu erityisesti seuraaviin kehittämiskohteisiin:

  • 5G verkkojen rakentumiseen Euroopassa painottuen erityisesti 5G-palvelujen parantamiseen jäsenvaltioiden välisillä liikenneväylillä sekä älykkäiden 5G-ratkaisujen toteuttaminen paikallisille julkisille palveluille.
  • Runkoyhteyksien rakentamiseen ja vahvistamiseen jäsenvaltioiden välillä, EU:n ja kolmansien maiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja näiden etäällä sijaitsevien alueiden välillä. Runkoyhteyksiä vahvistetaan pilvipalveluyhteisöjen, kvanttitiedonsiirtojärjestelmien sekä merikaapeleiden osalta.
  • Digitaalisiin yhteyksiin ja toiminnallisiin digitaalisiin alustoihin jäsenvaltioiden välillä, erityisesti liikenne- ja energiaverkkojen toiminnan ohjaamiseen.

Ensimmäinen hakukierros käynnistyi tammikuussa

Ensimmäinen hakukierros käynnistyi ripeästi heti tammikuun alkupuolella. Ensimmäisellä hakukierroksella jaettavana on eri toimenpiteisiin yhteensä 258 miljoonaa euroa. Rahoitusta on CEF2:n ensimmäisellä hakukierroksella suunnattu seuraaviin toimenpiteisiin:

  • 5G-palvelujen parantaminen liikenneväylillä (5G coverage along transport corridors) 106 milj. euroa
  • älykkäät 5G-ratkaisut paikallisille julkisille palveluille (5G for Smart communities) 25 milj. euroa
  • runkoverkkoyhteyksien vahvistaminen (Backbone connectivity for Digital Global Gateways) 40 milj. euroa
  • koordinaatio ja tukitoimenpiteet (Coordination and Support Actions) 7 milj. euroa
  • runkoverkkoyhteydet eurooppalaisille pilvipalveluinfrastruktuureille (Backbone networks for pan-European cloud federation) 80 milj. euroa.

Kiinnostuitko "Älykkäät 5G -ratkaisut paikallisille julkisille palveluille" -toimenpiteestä? Euroopan komissio järjestää 8.2.2022 infon ja kumppanien kohtaamistilaisuuden verkossa. Varsinainen kumppanien etsintä käynnistyy jo 1.2.

Käy tutustumassa ja ilmoittautumassa: 
CEF Digital - 5G for Smart Communities: call launch and matchmaking - Info (b2match.io)

Hae rahoitusta 22.3. mennessä

"EU:sta on nyt ensimmäistä kertaa saatavilla CEF Verkkojen Eurooppa -välineestä rahaa digitaalisten yhteyksien kehittämiseen, joten rahoitusta kannattaa nyt hyödyntää", kannustaa johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala. "Ohjelmaan ja rahoituksen ehtoihin kannattaa tutustua hyvin ja ryhtyä valmistelemaan mahdollisia hankkeita myös tuleviin hakukierroksiin", jatkaa Peltola-Ojala. Hakukierroksia on tulossa useampia vuosina 2022–2025.

Haku päättyy 22.3.2022 klo 17:00:00 Brysselin aikaa.

Lisätietoa:

Euroopan terveys ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto HaDEAn verkkosivustolta

Traficomin verkkosivustolta