-
Yhteydet

28.04.2022

Ilmailun maahuolintaa valvotaan turvallisuus etusijalla

Lentokenttien toiminta ei rajoitu pelkästään lentokoneiden laskeutumiseen ja nousemiseen takaisin taivaalle. Siinä välissä on huolehdittava muun muassa matkatavaroiden, rahdin ja ihmisten liikkumisesta, lentokoneen tankkauksesta, kuljetuskalustosta, mahdollisesta jään- ja lumenpoistosta koneen pinnoilta sekä muusta konetta ympäröivästä toiminnasta. Kaikki tämä on osa ilmailun maahuolintaa. Traficom vastaa maahuolinnan turvallisuuden valvonnasta ja edistämisestä.

"Perinteisesti maahuolinnan on ymmärretty olevan vain laukkujen ruumaan heittämistä. Mutta jostain niiden laukkujenkin on pitänyt päästä siihen pisteeseen asti. Ajatuksen tasolla maahuolinnan rooli alkaa siitä hetkestä, kun kone rullaa paikalleen ja loppuu silloin, kun kone rullaa pois", kertoo maahuolinnasta vastaava erityisasiantuntija Pasi Piirainen.

Valvonta pohjautuu EU-tasoisiin vaatimuksiin

Vuonna 2018 Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:n asetusten mukana tuli uusia velvoitteita maahuolintaan. Traficom on vastannut siitä lähtien turvallisuudenhallinnan valvonnasta ja turvallisuushallintajärjestelmän toimivuuden arvioinnista. Ensisijaisena tavoitteena on parantaa maahuolinnan turvallisuutta. Lisäksi toiminnassa on mukana lentoyhtiöiden ja lentoasemaoperaattorien ohjeistusten noudattamisen valvonta.

"Traficom on saanut paljon positiivista palautetta tehdystä työstä. Nyt maahuolintatoimijoilla on joku taho, johon ottaa yhteyttä ja kysyä, miten esimerkiksi uuden määräyksen voimaantulo vaikuttaa heidän toimintaansa", Piirainen kertoo.

Säännölliset valvontakäynnit keskeisessä roolissa

Valvontakäyntejä lentokentillä tehdään ennalta suunnitellun valvontaohjelman tai tarpeen mukaan, esimerkiksi uusien määräysten astuessa voimaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehdään vierailuja eniten, noin joka toinen viikko. Valvontakäynnillä muun muassa tarkistetaan, onko kalusto niille osoitetuilla paikoilla sekä katsotaan lentokoneiden kääntöprosesseja ja niihin liittyviä toiminteita.

"Kävijämäärissä Helsinki-Vantaa on aivan eri luokkaa kuin muut Suomen lentoasemat, siksi on eniten valvottavaa ja tulee myös käytyä tiheämmin", Piirainen sanoo.

Maahuolinnan turvallisuusajattelu ottanut askelia eteenpäin vuosien aikana

Suurempiakin korjausliikkeitä on päädytty tekemään. Muutama vuosi takaperin huomattiin, että lentokoneeseen johtavien portaiden ja matkustamoon yhdistävän putken välinen rako jäi ajoittain liian suureksi. Ihmisiä oli jopa päässyt luiskahtamaan rakoon. Kun turvallisuusuhka tunnistettiin, se korjattiin toimijoiden kanssa yhteistyöllä. Tilanne on tällä hetkellä hyvä. Turvallisuusvalvonta onkin Traficomin maahuolintatoimista merkittävin.

"Turvallisuusajattelussa on otettu valtavia harppauksia eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maahuolintatoimijoiden turvallisuudenhallinta on kehittynyttä. Jatkossa Traficomin painopiste on turvallisuudenhallinnan tehokkuuden valvonnassa ja riskien vähentämisessä. Nyt Traficom on mukana EASA:n kokouksissa tekemässä turvallisuusanalyyseja ja luomassa maahuolinnalle omaa säätelyä. Siinä on aitiopaikalla ja saa omaa ääntään kuuluviin keskeisissä turvallisuusasioissa", Piirainen toteaa.