-
Yhteydet

22.06.2021

Kävely ja pyöräily saadaan houkuttelevammaksi olosuhteita parantamalla

Kävelyn ja pyöräilyn ympäristö- ja terveyshyödyt ovat kiistattomia. Liikkumismuotojen olosuhteiden parantamiseen satsataankin ympäri Suomen. Traficom tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi ja muun muassa myöntää kunnille valtionavustusta infrastruktuurin, kuten väylien ja pyöräpysäköinnin, rakentamiseen tai parantamiseen.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle on valtakunnallinen tahtotila, josta kertoo valtioneuvoston kävelyn ja pyöräilyn edistämisen periaatepäätös (2018) sekä voimassa oleva liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaisema kansallinen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Edistämisohjelman tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tukevat kävelyn ja pyöräilyn edistämistä.

Traficom vastaa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimeenpanosta ja seurannasta. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Edistämisohjelmassa on 31 toimenpidettä ja näissä kymmenen teemaa. Toimenpiteiden vastuutahoina ovat muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, Väylävirasto, kunnat, ELY-keskukset, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja järjestöt.

Kunnille valtionavustusta kävely- ja pyöräilyinfran parantamiseen

Yksi edistämisohjelman toimenpiteistä on kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, jossa myönnetään kunnille avustusta hankkeisiin, joissa rakennetaan tai parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Traficom vastaa investointiohjelman toteutuksesta.

"Kunnissa elää vahva halu edistää kävelyä ja pyöräilyä laadukkailla infrahankkeilla. Parhaillaan investointiohjelmassa on käynnissä noin 60 hanketta. Vuonna 2020 investointiohjelmassa myönnettiin ennätykselliset 31,5 miljoonaa euroa valtionavustusta kaikkiaan 51 hankkeelle. Vuoden 2021 hakukierros on nyt käynnissä ja jaossa on 28,5 miljoonaa", kertoo kestävä ja puhdas ympäristö -verkoston johtaja Jarno Ilme.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustushaku on auki 31.8.2021 asti.

Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018, ja pääosa hakukierroksen hankkeista on valmistunut. Ensimmäisiä uusia baanoja, siltoja, pyöräpysäköintipaikkoja pääsee jo kokemaan kävellen ja pyörällä.

”Kesä on mainiota matkailuaikaa kävellen ja pyöräillen. Lomamatkan yhteydessä suosittelen tutustumaan valmistuneisiin hankkeisiin ympäri Suomen: Espoon Läntinen Tarvonsilta, Vantaan Tikkurila-Hakunila baana, Turun Uudenmaantien laatukäytävä, Kuopion Matkaajanpolku liityntäpysäköintipaikkoineen, Joensuun Siltakadun uusi pyöräliikenteen reitti, Hämeenlinnan uudet pyöräpysäköintipaikat ja Kemin Asemakadun uusi pyöräliikenteen väylä,” vinkkaa eritysasiantuntija Virpi Ansio.

Katso toukokuun Suomi kävelee ja polkee -sidosryhmäfoorumin tallenne

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen yhteistyötä tukemaan on perustettu Traficomin, Väyläviraston ja LVM:n järjestämä valtakunnallinen Suomi kävelee ja polkee -sidosryhmäfoorumi, jossa käsitellään edistämisohjelman teemoja, toimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa. Toukokuun foorumin teemana oli Kohti parempia baanoja. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Traficomin YouTube-kanavalla: Suomi kävelee ja polkee -foorumin 11.5.2021 tallenne.