-
Yhteydet

30.11.2021

Kokoamme liikennejärjestelmäanalyysiin kattavaa kuvaa liikennejärjestelmästä ja sen kehitystarpeista

Traficom on julkaissut tänä syksynä ensimmäisen liikennejärjestelmäanalyysin. Se kokoaa kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön muutoksista päätöksenteon tueksi.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma eli Liikenne 12 -suunnitelma painottaa tietopohjan merkitystä päätöksenteossa. Tässä liikennejärjestelmäanalyysilla on keskeinen rooli.

"Olemme kehittämisen alussa. Toivomme sidosryhmien laajaa osallistumista kehitystyöhön jatkossakin, jotta analyysi palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla valtakunnallista ja alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua", kertoo verkostojohtaja Asta Tuominen.

Liikennejärjestelmä tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, liikenneväylistä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäanalyysi on strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän tilasta ja kehitystarpeista.

Mukana liikenteen tilannekuvat ja Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden seuranta

Analyysin tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta, jossa on ensi kertaa luotu mittaristo seurantaa varten, sekä liikenteen eri osa-alueiden tilannekuvista. Tällä hetkellä tilannekuvista mukana ovat liikenneverkon strateginen tilannekuva sekä liikennepalveluiden ja saavutettavuuden tilannekuvat.

Liikennepalveluiden tilannekuvassa tarkastellaan joukkoliikenteen kysyntää ja tarjontaa markkinaehtoisessa ja sopimusliikenteessä sekä joukkoliikenteen esteettömyyden, lippu-, maksu- ja infojärjestelmien ja tavaraliikennepalveluiden tilannetta. Tilannekuvassa tuodaan esiin mm. koronapandemian vaikutuksia suurten ja keskisuurten joukkoliikenneviranomaisten kustannuksiin.

Liikennejärjestelmän saavutettavuuden tilannekuvassa tarkastellaan, kuinka sujuvasti ihmiset ja yritykset saavuttavat tarvitsemansa palvelut. Valtakunnallisesti tarkasteltuna saavutettavuudessa ei vaikuttaisi olevan suuria puutteita.

Traficomin ja Väyläviraston yhdessä tuottama liikenneverkon strateginen tilannekuva kuvaa valtakunnallisesti merkittävimmän liikenneverkon ja sen tärkeimmät solmupisteet nykytilanteessa ja vuonna 2032. Seuraava päivitys tilannekuvaan tehdään vuodenvaihteessa.

Analyysi täydentyy ja kehittyy "Analyysia päivitetään rullaavasti. Tavoitteena on saada mukaan analyysiin kaikki liikennejärjestelmän keskeiset osat vuoden 2023 loppuun mennessä. Kehitys jatkuu tämän jälkeenkin", kertoo johtava asiantuntija Johanna Juusela.

Loppuvuonna tavoitteena on laajentaa liikennepalveluiden tilannekuvan tavaraliikennettä koskevaa osuutta ja lisätä liikennemarkkinan kehitystä koskevaa tietoa. Lisäksi tarkoituksena on täydentää saavutettavuuden tilannekuvaa kaukoliikenteen pysäkkien peittävyyttä koskevalla analyysillä.

 

>> Tutustu liikennejärjestelmäanalyysiin