-
Yhteydet

18.02.2021

Liikennejärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä laajan tiedon pohjalta

Traficom on koonnut liikenneverkon strategista tilannekuvaa osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Tilannekuvassa tarkastellaan valtion väyläverkon ja muun liikenneverkon kehittämistarpeita ja tietoa käytetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanossa.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva kuvaa valtakunnallisesti merkittävimmän liikenneverkon ja sen tärkeimmät solmupisteet nyt ja vuonna 2032. Työssä on tunnistettu merkittävimmät haasteet yhteysvälitasolla valtakunnallisesti sekä kehittämistarpeet liikenneverkon toimivuuden kannalta. Ytimessä ovat tiedot tie- ja rataverkkojen, vesiväylien ja satamien tilanteesta ja kehittämistarpeista. Tilannekuvassa tarkastellaan myös liikenteen solmupisteitä kuten lentoasemia, joukkoliikenneterminaaleja ja asemia sekä liityntäpysäköintejä ja rajanylityspaikkoja. Tilannekuva sisältää myös analyysin Euroopan laajuisen liikenneverkon kehitystarpeista Suomessa.

”Oikea tieto auttaa tekemään hyviä päätöksiä tulevaisuuden rakentamiseksi. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on laaja kokonaisuus, jossa tarvitaan osaamista eri aloilta ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita, kehittämään keinovalikoimaa sekä arvioimaan kattavasti toimenpiteiden yhteisvaikutuksia. Yhteistyö on tärkeää tietopohjan rakentamisessa – tähän prosessiin pyydämmekin sidosryhmien kommentteja helmikuussa käynnistyvällä kuulemiskierroksella", kertoo Tulevaisuuden toimiva liikenne -verkoston johtaja Asta Tuominen

Tilannekuvan pohjana tiivis sidosryhmäyhteistyö

Liikenneverkon strateginen tilannekuva perustuu muun muassa tilastoihin, selvityksiin, liikenne-ennusteisiin, yhtenäisiin arviointikriteereihin sekä laajaan näkemykseen liikennejärjestelmän nykyisistä ja tulevista tarpeista. Traficom vastaa tilannekuvan kokoamisesta ja tilannekuvaa laaditaan laajassa yhteistyössä Väyläviraston ja muiden alan toimijoiden kanssa. Työn taustalla on pitkä historia virastojen ja ministeriön jatkuvasta yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Kahdesti vuodessa päivitettävä tilannekuva laadittiin ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2020. Uusin tilannekuva julkaistiin 21.1.2021.

Tutustu liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan!

Lisätietoja:
verkostojohtaja Asta Tuominen, p. 029 534 6717, asta.tuominen@traficom.fi, Twitter: @tuomias