-
Yhteydet

06.05.2021

Luvassa vilkas veneilykesä – päällikkö, valmistaudu turvalliseen veneilykauteen

Veneitä on alettu jo laskea vesille, ja tulevasta kesästä arvioidaan jälleen vilkasta veneilykesää. Ennen kiivainta veneilykautta on hyvä kerrata turvallisen veneilyn periaatteet ja varmistaa, että omat veneilytaidot ja veneen varusteet ovat kunnossa. Kokosimme päällikön muistilistan.

Viime kesänä voimaan tulleessa vesiliikennelaissa selkiytettiin veneen päällikön vastuuta. Veneessä vastuu toiminnasta on yhdellä henkilöllä kerrallaan eli päälliköllä.

”Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Veneen päällikkö voi olla kuka tahansa, jolla on riittävä ikä, kyky ja taito veneilyyn sekä vastuullisen veneilijän asenne”, kertoo Traficomin Liikennejärjestelmäpalvelujen päällikkö Henri Wallenius

Yksi päällikön vastuista on huolehtia, että pelastusliivien tai muiden kelluntapukineiden tulee olla puettuna tai helposti saatavilla. ”Pelastusliivit ovat veneillessä halpa henkivakuutus, ja kampanjoimme tänäkin kesänä niiden käytön puolesta. Pidä siis liivit päällä ja näytä vesimerkkiä turvallisen veneilykesän puolesta!”, Wallenius kannustaa.

Veneen päällikön muistilista

Mistä kaikesta veneen päällikkö on vastuussa?

 1. Tarkista veneilyolosuhteet – huonolla kelillä veneilemään ei kannata lähteä, vaan siirrä lähtöä suosiolla hetkeen, jolloin sääolosuhteet ovat paremmat.
 2. Tarkista veneen ja varusteiden kunto: jokaiselle veneilijälle sopivankokoinen ja hyväksytty pelastusliivi, veneeseen äyskäri tai pilssipumppu sekä veneen koosta riippuen mela, airot tai ankkuri köysineen. Moottoriveneilijän mukaan lähtee myös toimiva käsisammutin.
 3. Varmista, että veneesi on rekisteröity ennen käyttöä. Rekisteröinnin voit varmistaa Traficomin Oma asiointi -palvelussa. Rekisteröintivelvoite koskee vähintään 5,5 metriä pitkiä purjeella tai moottorilla varustettuja vesikulkuneuvoja sekä vesikulkuneuvoja, joiden moottoriteho on vähintään 15 kW (noin 20,4 hv).
 4. Ota mukaan veneen rekisteröintitodistus ja muut tarvittavat asiakirjat. Jos veneily vaatii reittisuunnittelua, ota mukaan myös ajantasaisia merikarttoja.
 5. Opasta muita veneen kyydissä olevia turvalliseen toimimiseen veneessä: veneilemään lähdetään vain selvin päin, ja pelastusliivien tai muiden kelluntapukineiden tulee olla puettuna tai helposti saatavilla.
 6. Huolehdi, että veneily ei aiheuta haittaa tai häiriötä muille ihmisille tai ympäristölle.
 7. Kertaa vesiliikenteen säännöt. Vesiliikennelaista löydät esimerkiksi väistämissäännöt ja vesiliikennemerkit kuvineen ja selityksineen. 
   

Onko radioviestintä vesillä hallussa?

Vapaa-ajan veneilijällä pitää olla asianmukainen henkilökohtainen meriradioliikenteen pätevyystodistus ja aluksen radiolupa, jotta hän saa laillisesti käyttää meriradiotaajuuksia viestintään. Radioluvan saaminen edellyttää, että radiopätevyys on kunnossa. Pätevyystutkinnon eli rannikkolaivurin VHF-radiotutkinnon (SRC) suorittamalla saa VHF-radioaseman käyttöön oikeuttavan pätevyystodistuksen.

”Suosittelemme kaikille meri-VHF-radiopuhelimen hankintaa veneen turvavälineeksi. Se mahdollistaa suoran radioyhteyden veneen ja meripelastuskeskuksen tai veneiden välillä silloinkin, kun matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta. Todellinen tarve VHF-radiopuhelimelle voi tulla yllättäen, sillä sää vesillä voi muuttua nopeasti. Lisäksi VHF on tehty kestämään hyvinkin haasteellisia olosuhteita merellä", kertoo Traficomin radioverkkoasiantuntija Ari Caselius.

Katso tutkintopaikkakunnat ja aikataulut Veneilijöiden radiotutkinnot ja pätevyystodistukset -sivuiltamme. Koronarajoitusten vuoksi tutkintotilaisuuksia voidaan järjestää tällä hetkellä rajatulle osallistujajoukolle kerrallaan. Aluksen radioluvan voit hakea kätevästi verkosta.

Ota huomioon myös ympäristö

Vesiliikennelaki edellyttää, että veneilijä ei aiheuta omalla toiminnallaan haittaa tai häiriötä luonnolle. Kertaa vielä vihreät vinkit vesille:

 • Huolehdi käymäläjätevesien tyhjennyksestä asianmukaisesti imutyhjennyslaitteella – älä päästä jätevettä vesistöön.
 • Varmista, että veneestäsi ei vuoda polttoainetta, öljyjä tai muita kemikaaleja vesistöön. Ole tarkkana tästä myös huoltojen ja telakoinnin yhteydessä.
 • Muista puhdistaa veneen pohja säännöllisesti. Tällä säästät polttoainetta sekä ympäristöä.
 • Järjestä veneen jätehuolto asianmukaisesti ja toimita jätteet keräyspisteisiin.
 • Huomioi luonnonsuojelualueiden rajoitukset ja esimerkiksi lintujen pesimäajat. Jokamiehenoikeus on arvokas vapaus.
 • Erityisesti moottoriveneilyssä myös melu voi aiheuttaa haittaa luonnolle. Ota toiset huomioon, sovita nopeutesi ja ajotapasi sekä olosuhteisiin että ympäristöön.
   

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin on keskitetty kattavasti veneilijöille kuuluvia viranomaispalveluita merikartoista radiolupiin ja veneiden rekisteröinneistä erilaisiin pätevyyskirjoihin ja veneilyturvallisuuteen.

Lisätietoja Traficomin verkkosivuilta: