-
Yhteydet

30.09.2021

N2000 väylä- ja merikarttauudistuksella turvallisuutta ja tehokkuutta merenkulkuun sekä pohjaa tulevaisuuden navigointimenetelmille

Suomessa toteuttava N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo meille uudet tarkemmat merikartat. Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Ensimmäiset N2000-merikartat julkaistaan vuodenvaihteessa. Uudistus alkaa Perämereltä ja etenee vaiheittain kohti etelää. Ajantasainen syvyystieto luo pohjan tulevaisuuden navigointimenetelmille sekä takaa turvallisen merenkulun ja vesiväylien tehokkaan hyödyntämisen.

Nykyinen merialueilla teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidottu N2000-korkeusjärjestelmä huomioi myös maankohoamisen ja takaa niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden. Uudistus tehdään yhtä aikaa koko Itämeren alueella, ja tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavat samaa vertaustasoa.

"Turvallinen merenkulku, vesiväyliemme tehokas hyödyntäminen ja tulevaisuuden navigointimenetelmät edellyttävät ajantasaisen ja harmonisoidun syvyysinformaation esittämistä merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille. N2000 väylä- ja merikarttauudistuksessa kyse on monien vuosien työstä", kertoo johtaja Pietari Pentinsaari.

Ensimmäiset N2000-merikartat julkaistaan vuodenvaihteessa

"Tavallisen veneilijän on hyvä sisäistää, että veden määrä ei uudistuksessa muutu minnekään, vaan vettä on ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Vain arvot kartoilla muuttuvat, kun käytettävän vertaustason nollakohta vaihtuu. Ilmatieteen laitos on jo aloittanut N2000-vedenkorkeustietojen julkaisemisen. Uuden N2000-merikartan tunnistat siinä olevasta BSCD (N2000) -merkinnästä”, kertoo johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen.

Osana N2000 väylä- ja merikarttauudistusta on haettu parhaita käytäntöjä vesiväylien käyttöön, ohjeistukseen ja väyläkohtaisiin tietojen esittämiseen. Ennen vuodenvaihdetta kauppamerenkulkijoille tarkoitettu kulkusyvyysohje korvataan uudella ja väylien syvyystietojen esitystapa merikartoilla muuttuu. N2000-vertaustasoon siirryttäessä kulkussyvyyttä ei enää esitetä kauppamerenkulun väylien osalta merikartalla, vaan erillisessä merenkulkujulkaisussa. Muutoksilla lisätään kuljetustehokkuutta ja sujuvuutta. Ensimmäiset N2000-kartat julkaistaan uuden kulkusyvyysohjeen ja väylätietojen esitystavan käyttöönottojen jälkeen vuodenvaihteessa. Näin kaikkiin N2000-karttoihin saadaan alusta asti mukaan yhdenmukaiset karttamerkinnät.

Väylä- ja merikarttauudistus toteutetaan tiiviinä yhteistyönä merikartoituksesta vastaavan Traficomin ja vesiväylätiedoista vastaavan Väyläviraston kesken. Merialueen vedenkorkeustiedoista vastaava Ilmatieteen laitos ja sisävesien vedenkorkeustiedoista vastaava Suomen Ympäristökeskus ovat mukana uudistuksen toteutuksessa.

Katso tiivis video N2000 väylä- ja merikarttauudistuksesta

Lue lisää Traficomin N2000 väylä- ja merikarttauudistus -verkkosivuilta