-
Yhteydet

28.02.2022

Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista tuetaan lähes 50 miljoonalla eurolla

Uusi laajakaistatukiohjelma tukee nopeiden kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista Suomessa. Tukea on tarjolla lähes 50 miljoonaa euroa, josta Traficom jakaa ensimmäiset 15 miljoonaa vuonna 2022. Tuen mahdollistaa EU:n elpymisväline, joka tarjoaa mahdollisuuden tuettuun laajakaistarakentamiseen niillä alueilla, joille edistykselliset viestintäyhteydet eivät rakennu kaupallisesti. Tavoitteena on kehittää viestintäyhteyksien laatua ja saatavuutta Suomessa.

Kattavien, nopeiden ja laadukkaiden yhteyksien tarve kasvaa vuosi vuodelta. Työnteon ja opiskelun sekä palveluiden kiihtyvä siirtyminen verkkoon on entisestään korostanut toimivien yhteyksien tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Mobiiliyhteyksien osalta tilanne on Suomessa hyvä, mutta kiinteiden yhteyksien osalta tilanteessa on vielä roimasti parantamisen varaa.

Vuoden 2020 lopussa latausnopeudeltaan yli 100 Mbit/s nopea kiinteä laajakaistaliittymä oli saatavilla vain 65 prosenttiin kotitalouksista ja valokuituyhteys ainoastaan 40 prosenttiin kotitalouksista. "Mobiiliverkot ja kiinteät verkot asetetaan valitettavan usein toisiaan vastaan, vaikka Suomen kaltaisessa maassa ne tukevat toisiaan ja molempia tarvitaan. Kiinteän verkon tukemiselle on selkeä tarve, mutta ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa verkot eivät rakennu kaupallisesti", toteaa erityisasiantuntija Aleksandra Partanen.   

Millaisia laajakaistaverkkoja tuetaan?

Laajakaistatukiohjelmassa voidaan kohdistaa EU:n elpymisvälineestä saatavaa rahaa sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Käytännössä tällaiset yhteydet toteutetaan useimmiten valokuituverkoilla. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Ennen tuen myöntämistä selvitämme Traficomissa alueella jo olemassa olevat verkot sekä uusien verkkojen investointisuunnitelmat seuraavalle kolmelle vuodelle. Selvityksen avulla rajataan tietyt alueet tukikelpoisten alueiden ulkopuolelle. Päällekkäisiä verkkoja ei tueta, vaan tukirahat kohdistetaan alueille, jotka muutoin näyttäisivät jäävän rakentumatta.

Kuka tukea voi saada?

Traficomin myöntämää tukea voi saada maakuntaliiton kilpailutuksella valitsema toimija, jolla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Useimmiten toimija on joko osakeyhtiö tai osuuskunta. Huomionarvoista laajakaistatuen osalta on se, että kunnan tulee olla sitoutunut alueellaan toteutettavan hankkeen kustannuksiin omalla maksuosuudellaan.  

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus kuntien maksuosuuksista ja laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022. Uusi laajakaistaohjelma on jatkoa aiemmalle tukiohjelmalle, jonka viimeiset hankkeet saatettiin loppuun vuoden 2021 aikana.

Lisätietoa:

Tukea laajakaistayhteyksien rakentamiseen haetaan tukihakemuslomakkeella.

Lisätietoa tuen hakemisesta saat verkkosivuiltamme

Lue lisää laajakaistatukihankkeesta

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta 

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa