-
Yhteydet

31.10.2022

Nyt haussa EU:n rahoitustukea 5G-palveluille ja runkoyhteyksille

CEF Verkkojen Eurooppa -välineen kautta tuetaan hankkeita, joissa toteutetaan turvallisia, nopeita ja suuren kapasiteetin verkkoja ja merikaapeleita sekä runkoyhteyksiä esimerkiksi kvanttiviestintäverkoille ja eurooppalaisille pilvipalveluyhteisöille. Lisäksi tuella digitalisoidaan liikenne- ja energiaverkkoja. Rahoitustukea voi nyt hakea 5G-palveluille ja runkoyhteyksille. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom koordinoi CEF-hakua Suomessa.

EU:n CEF Digital -tukea on mahdollista saada verkkojen rakentamiseen sekä myös hankkeiden suunnitteluun ja tutkimuksiin. Tuettavat projektit vaihtelevat toimenpiteittäin. Tukien toinen hakukierros käynnistyi 12.10.2022. Tukea on nyt haettavissa 5G:n osalta sekä 5G-palveluille liikenneväylillä että älykkäille paikallisille 5G-ratkaisuille.

Nyt käynnissä olevalla hakukierroksella jaossa 277 miljoonaa euroa tukea

5G-palveluille liikenneväylillä toteutettaville investointi- ja valmistelu-/tutkimushankkeille on jaossa 28 miljoonaa euroa. Lisäksi 2 miljoonaa euroa on suunnattu tukitoimenpiteille, jotka liittyvät 5G-yhteyksien integraatioon reunalaskentaan ja yhdistettyihin pilvipalveluinfrastruktuureihin sekä 50 miljoonaa euroa investoinneille, joiden avulla kehitetään älykkäitä paikallisia 5G-ratkaisuja.

Runkoyhteyksien osalta 3 miljoonaa euroa on kohdistettu tutkimus- tai suunnitteluhankkeille, joissa selvitetään tiettyjen erityisalojen (esimerkiksi terveydenhuollon) eurooppalaisia tai kansallisia pilvipalveluratkaisuja. Kansainvälisten runkoyhteyksien ja merikaapelien rakentamiseen on tarjolla 100 miljoonaa euroa. Kvanttikommunikaatio ja EuroQCI-aloitteen toimenpiteisiin on suunnattu 90 miljoonaa euroa sekä operatiivisille digitaalisille alustoille liikenne- ja energiainfrastruktuuriin liittyen EU:ssa 4 miljoonaa euroa.

Hakuprosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

CEF Digital -tukea haetaan suoraan EU:sta sen toimeenpanoviranomaisen HaDEA:n sähköisen järjestelmän kautta. Hakuun liittyy vahvasti myös kansallinen prosessi, koska kaikkien tukea hakevien tulee saada jäsenvaltion hyväksyntä ja tämän lisäksi osasta hankkeita, esimerkiksi 5G-toteutusten osalta, edellytetään turvatakuita ja niiden kansallista hyväksyntää. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallinen määräaika hakemukseen liittyvien tietojen toimittamiseksi on merkittävästi aikaisemmin, jo joulukuussa.  Varsinainen takaraja hakemuksen jättämiseen HaDEA:n sähköiseen palveluun on 23.2.2023.

Hakemuksen tekemisestä HaDEA:n sähköiseen järjestelmään samoin kuin näiden kansallisten hyväksyntöjen hakemisesta ja toimittamisesta HaDEA:n sähköiseen järjestelmään on vastuussa hakija. "Kansallisen prosessin osalta kontaktipiste on Traficomin CEF Digital -koordinaatio. Kannattaa olla meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa", tähdentää johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

Tuen hakemisen määräajat

Hyviä vinkkejä hakemuksen laadintaan Traficomin webinaarista

Järjestämme webinaarin CEF Digital -tuista tiistaina 1.11.2022 klo 12 - 13.30. Tilaisuudesta tulee myös tallenne myöhemmin Traficomin YouTube-kanavalle.

>> Liity linjoille ja seuraa webinaaria

Lisätietoja:

>> HaDEA (European Health and Digital Executive Agency, Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto)

Traficomin CEF Digital -koordinaation sähköpostiosoite: CEFdigital@traficom.fi

Tarkat hakukriteerit löydät:

>> HaDEA:n hakua koskevilta sivuilta

>>Traficomin CEF Digital -sivustolta

>> Lisätietoa kaikista tapahtumista