-
Yhteydet

16.12.2021

Omaan tarpeeseen rakennetuilla paikallisilla 5G-verkoilla saadaan tehokkuutta tuotantoon

Houkutteleeko paikallisen 5G-verkon tarjoama mahdollisuus parantaa tehokkuutta tai tehdä tuotannosta joustavasti muuntautuva? Paikallisverkko tarjoaa myös tietoturvaa datan keruuseen ja analysointiin. Lisäksi työntekijöiden turvallisuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen voivat olla tavoitteena. Traficom edistää Suomi 5G-teknologian kärkimaaksi -tavoitetta mahdollistamalla uusien taajuuksien käyttöönoton nopealla aikataululla. Paikallisten 5G-verkkojen rakentaminen ja käyttöönotto tukee uusien 5G-palveluiden ja innovaatioiden kehittymistä.

Paikallisten matkaviestinverkkojen etuna on mahdollisuus räätälöidä ne oman organisaation nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sekä varmistaa kapasiteetin saatavuus omille toiminnoille. Paikallisia matkaviestinverkkoja on tähän mennessä rakennettu erityisesti teollisuuskampuksille ja monitoimijaympäristöihin, kuten satamiin, lentoasemille, tehtaisiin ja kaivoksiin.

Oman suljetun verkon lisäksi paikallisen verkon voi rakentaa myös tarjoten avointa palvelua kävijöille esimerkiksi urheiluareenalle, kauppakeskukseen tai matkustajasatamaan. "Yhteiskunnan kannalta kriittisiä paikallisia verkkoja rakennettaessa on hyvä muistaa, että verkon operaattorin pitää erikseen tunnistaa ja suojata verkon kriittiset osat, jos verkko liitetään julkiseen televerkkoon", sanoo johtaja Jukka-Pekka Juutinen Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Privaattiverkkoon, eli yritykselle räätälöityyn mobiiliverkkoon, pääsee liittymään vain yrityksen määrittämät laitteet ja siten verkon kapasiteetti on täysin yrityksen käytössä ja hallinnassa. Privaattiverkko toimii tukena yrityksen toiminnan ja toimintojen digitalisoimisessa. Oman verkon suorituskyky voi tarjota monia uudenlaisia käyttömahdollisuuksia, kuten turvallisen ja tarkan etäohjauksen laitteille. Prosesseista saatava reaaliaikainen tieto myös parantaa tuotannon tehokkuutta. Lisäksi tuotannon hävikki vähenee ja huoltotarpeista tulee helpommin ennakoitavia. Käyttötapauksia yhdistää tarve parantaa tehokkuutta, saada lisää joustavuutta tuotannossa, datan keruu- ja analysointitarve päätöksentekoa varten, tietoturvan ja työntekijöiden turvallisuuden parantaminen sekä tahto huomioida ympäristötekijät entistä paremmin.

Suurin osa matkaviestinverkkojen taajuuksista on myönnetty teleoperaattoreille ja paikallisia verkkoja voi rakentaa yhteistyössä heidän kanssaan. Tämän lisäksi Traficom myöntää radiolupia paikallisille 4G-/5G-verkoille 2300–2320 MHz:n ja 24,25–25,1 GHz:n taajuusalueilta, jos organisaatio haluaa verkolleen omat taajuudet.

"Privaattiverkkojen kysyntä maailmalla on kasvussa. Euroopassa käydäänkin jo keskusteluja 3,8–4,2 GHz taajuusalueen mahdollisesta käyttöönotosta tulevaisuudessa esimerkiksi älykaupunkien käyttötarpeisiin", kertoo Jan Engelberg, Traficomin Digitaalisten yhteyksien taajuus- ja lupa-asioiden erityisasiantuntija.

Näin lähdet liikkeelle, kun tarvitset paikallisen 5G-verkon:

  1. Tunnista 5G:n hyödyt omassa toiminnassa. Arvioi verkon käyttötarve nyt ja tulevaisuudessa.
  2. Ota yhteyttä teleoperaattoriin tai muuhun paikalliseen verkkoratkaisuja toteuttavaan ammattilaiseen.
  3. Etsikää yhteistyössä ratkaisua.
  4. Voit tarvittaessa hankkia myös oman radioluvan. 
     

>> Lisätietoa paikallisista 4G-/5G-verkoista

Vapaamuotoisen radiolupahakemuksen voi lähettää yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: radiotaajuudet@traficom.fi.

Lisätietoja: radiotaajuudet@traficom.fi

Katso myös 5G Momentumin webinaarit Traficomin YouTubessa