-
Yhteydet

30.11.2021

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus ja markkinavalvonta ennaltaehkäisevät radiohäiriöitä

Käytössämme on yhä enemmän langattomasti radiotaajuuksilla toimivia laitteita eli radiolaitteita  ̶  esimerkkinä älypuhelimet, tabletit, WLAN-laitteet, kauko-ohjattavat lelut, radiopuhelimet ja dronet. Kaikki nämä laitteet käyttävät radiotaajuuksia. Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus on yksi keino taata radioliikenteen toimivuus. Markkinavalvonnalla puolestaan ennaltaehkäisemme radiohäiriöitä esimerkiksi matkaviestinverkoille ja varmistamme käyttäjille häiriöttömät radiolaitteet.

Kaikkia EU-alueella myytäviä radiolaitteita koskee EU:n radiolaitedirektiivi. Se sisältää sekä laitteen teknisiä ominaisuuksia että sen dokumentteja ja merkintöjä koskevia vaatimuksia. Teknisten vaatimusten tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että radiolaitteet eivät häiritsisi muita radiolaitteita tai häiriintyisi muista radiolaitteista. 

Traficom ohjaa ja valvoo taajuuksien käyttöä Suomessa. Lisäksi valvomme Suomen markkinoilla myytävien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta sekä selvitämme radioliikenteen häiriöitä.

Valmistaja varmistaa vaatimustenmukaisuuden

Jo ennen kuin radiolaitteet tulevat esimerkiksi Suomessa myyntiin, laitteen valmistajan on pitänyt varmistaa, että laite täyttää kaikki sitä EU-alueella koskevat vaatimukset. Myös muilla toimitusketjun toimijoilla, maahantuojilla ja myyjillä, on velvollisuus varmistaa, että myynnissä on vain vaatimustenmukaisia laitteita.

Markkinavalvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään radiohäiriöitä

"Markkinavalvontamme kohdistuu jo markkinoilla oleviin radiolaitteisiin ja on luonteeltaan pistokoemaista sekä riskiperusteista. Kohdistamme valvontaa etenkin laitteisiin, joiden arvioimme aiheuttavan radiohäiriöriskin", kertoo radiotarkastusasiantuntija Milla Kuokkanen. "Markkinavalvonnalla pyrimme ennalta ehkäisemään radiohäiriöitä esimerkiksi matkaviestinverkoille ja huolehtimaan siitä, että kansalaiset saavat käyttöönsä häiriöttömästi toimivia radiolaitteita. Osallistumme myös markkinavalvonnan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön."

Uusi EU-asetus markkinavalvonnasta tehostaa markkinavalvontaa ja edellyttää EU-alueelle sijoittautunutta toimijaa

Uusi markkinavalvonta-asetus tuli voimaan kesällä 2019 ja sitä alettiin pääosin soveltaa 16.7.2021 lähtien. Asetus koskee useita tuotesektoreita mukaan lukien radiolaitteita.

Radiolaitedirektiivistä eri toimijoille tulevat velvollisuudet pysyvät edelleen voimassa ja uusi asetus on täydentävää sääntelyä. Asetuksella pyritään mm. vastaamaan EU:n ulkopuolisista maista verkkokaupan välityksellä markkinoitujen tuotteiden aiheuttamiin haasteisiin kuten epätasapuolisiin kilpailuolosuhteisiin ja vaarallisiin tuotteisiin. Tuotteilla täytyy olla EU-alueelle sijoittautunut toimija, joka vastaa tietyistä tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä tehtävistä.

Lue lisää radiolaitteiden vaatimuksista Traficomin sivuilta

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilla on lisää yleistä tietoa markkinavalvonta-asetuksesta ja radiolaitteiden markkinavalvontaan kohdistuvista lainsäädäntömuutosehdotuksista.