-
Yhteydet

28.02.2022

Suomalaiset tyytyväisiä liikenteen toimivuuteen – kehittämiskohteina joukkoliikenne sekä pyöräilyn reitit ja olosuhteet

Suomalaiset ovat pääasiassa tyytyväisiä liikkumisen olosuhteisiin ja liikenteen toimivuuteen selviää Traficomin Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin 2021 -tutkimuksesta. Kehittämiskohteiksi vastaajat nostivat joukkoliikenteen sekä pyöräilyn reitit ja olosuhteet. Käyttäjien luottamus joukkoliikenteen terveysturvallisuuteen on korkea.  Joka toinen vuosi tehtävän tutkimuksen tuloksia käytetään valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa ja liikenteen seurannassa.

Kyselytutkimuksen perusteella kansalaiset ovat tyytyväisiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti: vastanneista 73 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Tyytyväisyyden keskiarvo on 3,75 asteikolla 1–5. Pääkaupunkiseudulla ollaan tyytyväisempiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti. Tyytymättömimpiä ovat asukkaat pienissä, alle 20 000 asukkaan kunnissa, jotka eivät kuulu suurempaan kaupunkiseutuun.

Joukkoliikenteen terveysturvallisuuteen luotetaan

Kansalaiset ovat pääosin tyytyväisiä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin omalla asuinseudulla: kävelyn olosuhteet saavat arvosanakseen 3,80 ja pyöräilyn 3,51. Tyytyväisimpiä pyöräilyn olosuhteisiin ollaan pääkaupunkiseudulla ja suurimmilla kaupunkiseuduilla. Selkeästi vähiten tyytyväisiä ollaan kulkuväylien talvikunnossapitoon.

Joukkoliikennepalveluille omalla asuinseudulla kansalaiset antavat yleisarvosanaksi 3,10. Tyytyväisimpiä ollaan pääkaupunkiseudulla. Tyytymättömyys joukkoliikennepalveluihin on lisääntynyt Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudulla, muualla Uudellamaalla ja Riihimäen seudulla sekä 20 000-40 000 asukkaan kaupunkiseuduilla.

"Joukkoliikennettä käyttävien tyytyväisyys joukkoliikenteen palvelutasotekijöihin on pysynyt vuoden 2019 tasolla vallitsevasta koronapandemiasta huolimatta. Myös käyttäjien luottamus joukkoliikenteen terveysturvallisuuteen on korkea", kertoo erityisasiantuntija Hanna Strömmer.

Oman asuinseudun liikkumismahdollisuuksien ja -palveluiden kehittämiskohteina nostettiin useimmin esille joukkoliikenne sekä pyöräilyn reitit ja olosuhteet. Aiempaa enemmän painotettiin kävelyn reittejä ja olosuhteita sekä henkilöautoilua. Joukkoliikenteen kehittäminen korostuu pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla ja Riihimäen seudulla. Henkilöautoilu ja kimppakyydit korostuvat alle 20 000 asukkaan kunnissa, jotka eivät kuulu kaupunkiseutuihin.

Kansalaisten tyytyväisyyttä mitattu vuodesta 2011 alkaen

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena puhelimitse ja internetin välityksellä elo-marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 3 886 henkilöä. Kansalaisten tyytyväisyyttä liikenneolosuhteisiin ja liikkumisen palvelutasoon kartoittavaa kyselytutkimusta on tehty vuodesta 2011 alkaen. Vuodesta 2019 eteenpäin tutkimuksesta on vastannut Traficom.

Tutustu tarkemmin vuoden 2021 tutkimustuloksiin ja aiempien vuosien tuloksiin