-
Yhteydet

31.05.2022

Suomi kävelee ja polkee -foorumin fokuksessa kävely ja viestintä

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston järjestämä Suomi kävelee ja polkee -foorumi järjestettiin 18.5.2022 verkkotapahtumana.

Foorumi on perustettu kansallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimeenpanon seuraamiseksi ja se järjestettiin nyt neljännen kerran.

Foorumi kokosi jälleen yhteen kestävän liikkumisen vaikuttajat laajalla rintamalla

Foorumissa valokeilaan pääsivät tällä kertaa kävely sekä viestinnän merkitys kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä. Tilaisuuden avasi ministeri Timo Harakka, joka antoi katsauksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tilanteeseen sekä valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön sisältöihin ja rahoitukseen tällä hallituskaudella.

Foorumin alkupuolella kuultiin myös puheenvuorot Turun yliopiston professorilta Petri Tapiolta kävelyn ja käveltävyyden tulevaisuudesta sekä Rauman kaupungin suunnittelupäällikkö Riikka Pajuojalta kävelyn edistämistyöstä kaupungin kävelystrategian valmistumisen jälkeen.

Traficomin edustajana mukana oli Virpi Ansio, joka toimi tapahtuman toisena juontajana liikenne- ja viestintäministeriön Tuuli Ojalan aisaparina. Lisäksi Traficomin Kati Hyvärinen oli edustajana asiantuntijapaneelissa, jossa mukana olivat myös Matti Koistinen Pyöräliitosta, Tanja Onatsu Liikkuva aikuinen -ohjelmasta sekä Teppo Pasanen Helsingin kaupungilta.

Viestintä keskiössä uusien infraratkaisujen käyttöönotossa

Asiantuntijapaneelissa keskustelu kävi vilkkaana kävelyn ja pyöräilyn viestinnän tarpeellisuudesta ja kohdentamisesta muun muassa uusien infraratkaisujen, kuten pyöräkatujen tai yksisuuntaisten pyöräteiden ja -kaistojen käyttöönotossa sekä tietöiden yhteydessä.

Panelistit nostivat esiin, että kävelyn ja pyöräliikenteen infraa parantamalla voidaan vaikuttaa positiivisesti kävellen ja pyörällä liikkuvien lisäksi myös muilla kulkutavoilla liikkuvien kokemuksiin ja liikenteen sujuvuuteen.  Panostukset kävelyyn ja pyöräliikenteeseen voivat olla täten kaikkien yhteinen etu. Loppujen lopuksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä on kyse myös yhteispelistä eri kulkumuotojen kesken.  

Kulkutapavalintoihin voi vaikuttaa konkreettisella ohjauksella

Paneelissa pohdittiin myös viestinnän roolia ja liikkumisen ohjauksen keinoja, kuten tiedollista ohjausta ja markkinointia ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttamisessa. Konkreettisina esimerkkeinä mm. muuttajille suunnatut infopaketit kestävistä kulkutavoista ja seudun liikennepalveluista ja -reiteistä, tai neuvolassa jaetut materiaaleja siitä, miten lasta voi kuljettaa pyörällä. Yleisökysymysten siivittämänä paneelissa pohdittiin myös sitä, mikä on kävelyn ja pyöräliikenteen rooli valtakunnallisessa liikennejärjestelmässä ja miten vaikuttaa kulkutapoihin vapaa-ajan matkoilla.

Traficomin myöntämät avustukset kestävän liikkumisen siivittäjinä halki Suomen

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavusta kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille organisaatioille eri puolella Suomea. Viime vuosina Traficom on tukenut muun muassa hankkeita, joissa kannustetaan kokeilemaan harrastusmatkojen kulkemista yksityisautoilua kestävämmillä kulkutavoilla, eli kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä, kimppakyydeillä tai näitä eri kulkumuotoja sujuvasti yhdistäen.

>> Katso tilaisuuden tallenne YouTube kanavalta