-
Yhteydet

01.09.2021

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä vaatii tiheää liikenteen kehityksen seurantaa

Muuttuva liikennejärjestelmä tuo uusia tietotarpeita tutkimukseen ja vaatii aiempaa tiheämpää seurantaa liikenteen kehityksestä. Käynnissä oleva valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa liikkumistottumuksiamme vuoden jokaisena päivänä. Traficomissa selvitämme myös kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. Tuloksia hyödynnetään laajasti valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa kattavasti Suomessa asuvien liikkumistottumuksia. Vuoden 2021 tiedonkeruun aikana väestötietojärjestelmästä satunnaisesti valitut vastaajat pitävät päiväkirjaa yhden päivän aikana tekemistään matkoista. Tutkimus muodostaa tietovarannon suomalaisten liikkumisesta ja sen muutoksista: miten paljon ja millä kulkutavoilla eri ihmisryhmät liikkuvat, miten liikkuminen vaihtelee päivän tai vuoden aikana tai vuosien välillä, miten uudet ilmiöt esimerkiksipalvelukehityksessä vaikuttavat liikkumiseen.

"Meidän tehtävämme on edistää ennakoivasti liikennejärjestelmän kehitystä tulevaisuuden tarpeisiin, ja tiedon tuottaminen on tässä keskeisessä roolissa. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on laajuudessaan merkittävä osa tietouttamme liikkumistavoista. Tuloksia hyödynnetään laajasti, muun muassa liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä liikkumisessa tapahtuvien muutosten seurannassa ja ennakoinnissa", kertoo Traficomin Liikennejärjestelmäpalvelujen ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Tutkimusta on tehty vuodesta 1974 lähtien noin 5–6 vuoden välein. Jatkossa tutkimusväliä tihennetään neljään vuoteen. Uutta on se, että tutkimus toistetaan kevennetyllä menettelyllä syksyllä vuosina 2022–2024.

”Nyt pystymme tutkimaan ja arvioimaan myös koronapandemian vaikutuksia tuoreeltaan. Varsinaista tämän vuoden kestävää päätutkimusta seuraavat lyhyemmät tutkimukset vuosina 2022–2024 tukevat pandemian vaikutusten ja liikkumisen uuden normaalin muotoutumisen tutkimusta”, kertoo Traficomissa tutkimuksesta vastaava erityisasiantuntija Hanna Strömmer.

Käynnissä myös tutkimus kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen lisäksi meneillään on tutkimus, joka mittaa kansalaisten tyytyväisyyttä liikenneolosuhteisiin ja liikkumisen palvelutasoon. Joka toinen vuosi toteutettava Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -tutkimus on käynnissä tänä vuonna elo-syyskuun.

Tutkimuksessa kerätään suomalaisten arvioita oman asuinalueensa arjen liikkumisen olosuhteista ja liikenteen toimivuudesta jalan, polkupyörällä, joukkoliikenteellä, taksilla ja henkilöautolla. Tutkimuksen tuloksia käytetään valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa ja sen tilan seurannassa. Tutkimus perustuu väestötietojärjestelmästä otettuun otokseen, johon vastaajat on valikoitu satunnaisesti.

”Kannustan kaikkia tutkimuksiin kutsun saavia vastaamaan! Niiden avulla pystymme nostamaan esiin kansalaisten kokemia ongelmakohtia niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti”, Strömmer kannustaa.

Tutustu tarkemmin

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus

Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään