-
Yhteydet

30.09.2021

Verkkojen rakentamissuunnitelmat ja sijaintitiedot kätevästi yhdestä paikasta

Traficomilla on keskeinen rooli verkkojen rakentamisen edistämisessä ja toimintavarmuuden parantamisessa. Tarjoamamme sähköiset tietopalvelut, Verkkotietopiste.fi ja Sijaintitietopalvelu helpottavat verkon rakentamisen yhteensovittamista ja tiedonvaihtoa toimijoiden välillä.

Maanalaisen infran yhteisrakentamisella saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Kun kaikki kaapeloinnit ja korjaustyöt tehdään yhdessä, voidaan kustannuksissa säästää ja samalla varautua myös tuleviin tarpeisiin. Lisäksi vältetään turhasta kaivamisesta aiheutuvia vaurioita olemassa olevalle infralle, kun kaikki verkot rakennetaan kerralla. Etenkin tien käyttäjät kiittävät, kun katuja ei jatkuvasti kaiveta auki.

Jo käytössä oleva Verkkotietopiste.fi-palvelu saa kumppanin tulevasta Sijaintitietopalvelusta. "Palvelujen tavoitteena on tarjota asiakkaillemme helppokäyttöinen ja turvallinen palvelukokonaisuus, josta tiedot löytyvät sähköisinä ja ajantasaisina", kertoo johtava asiantuntija Pertti Hölttä.

Verkkotietopiste.fi-palvelusta verkkotoimijat voivat hakea tietoa verkkojen rakentamissuunnitelmista yhteiskäytön ja yhteisrakentamisen sopimiseksi. Lisäksi palvelusta saa tietoa siitä, keillä verkkotoimijoilla voi olla verkkoja haetulla alueella. Palvelussa on mukana tietoja viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkoista.

Verkkojen sijaintitiedot kattavasti yhdestä paikasta

Sijaintitietopalveluun verkkotoimijat toimittavat sijaintitiedot verkkojen aktiivisista osista, kuten kaapeleista ja putkista, sekä fyysisestä infrastruktuurista, kuten laitetiloista, kaivoista, kaapelikanavista ja mastoista.

Sijaintietopalvelusta verkkojen sijaintitietoja tarvitseva, esimerkiksi maanrakentaja, voi itsepalveluperiaatteella kysyä ja saada työalueellaan mahdollisesti sijaitsevan maanalaisen infrastruktuurin sijaintitiedot kattavasti yhdestä paikasta. Tämä vähentää kaivuuvahinkoja. Näin verkkojen toimintavarmuus paranee, aikaa säästyy, kaivuutyöt sekä suunnittelu tehostuvat ja kustannukset pienenevät.

Maanalaisen infran tiedot ovat kriittisiä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Tästä syystä Sijaintitietopalvelun tekninen toteutus, tietojen luovuttaminen ja tietojen muu hyödyntäminen suunnitellaan ja toteutetaan kaikilta osin täyttämään korkean tietoturvallisuuden vaatimukset.

Sijaintitietopalvelun käyttöönotto alkaa asteittain ensi vuoden aikana.

Teemme laajasti yhteistyötä muun muassa verkkotoimijoiden, palvelun käyttäjien, maanrakentajien, kuntien, viranomaisten ja etujärjestöjen kanssa Verkkotietopiste.fi-palvelun ja Sijaintitietopalvelun valmistelussa ja kehittämisessä. Nämä kaksi palvelua muodostavat yhdessä yhteisrakentamislaissa määritellyn keskitetyn tietopisteen.

Linkit

Verkkotietopiste.fi 

Yhteisrakentaminen.fi 

Yhteisrakentamislaki