05.11.2018

Kansallisen tarkastuslentäjävaltuutuksen oikeudet

Kun lupakirjahaltija on muuntanut kansallisen lupakirjansa EASA-lupakirjaksi, koskevat lupakirjan ja kelpuutuksien voimassaolon jatkamista ja uusimista Euroopan komission asetuksen lentomiehistöä koskevat vaatimukset. EASAn lentomiehistöasetuksen valmistelutyöasiakirjoissa on todettu, että siirtymäaikana kansallisella lupakirjalla on samat oikeudet mitä vastaavalla EASA-lupakirjalla.

Kansallisen tarkastuslentäjävaltuutuksen haltija voi ottaa siirtymäaikana vastaan EASA-lupakirjahaltijoiden tarkastuslentoja. Tulkinta koskee kansallisia purjelentokone- (CP/GPL), moottoripurjelentokone- (CP/MGPL) sekä kuumailmapallotarkastuslentäjä (CP/BPL) valtuutuksia.

Tarkastuslentäjän tulee ottaa huomioon EASA-lupakirjahaltijan mahdolliset eri vaatimukset lupakirjan tai kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi verrattuna kansallisen lupakirjan haltijaan.