05.11.2018

Suomen ilmailun turvallisuuden päivitetyt suorituskykytavoitteet ja -mittarit julkaistu

Päivitetyt Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja -mittarit julkaistiin 17.10.2018. Julkaisu on Suomen ilmailun turvallisuusohjelman liite 2.

Päivityksen tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa strategista ohjausta Suomen ilmailun turval­lisuuspolitiikan käytäntöön viemiseksi. Päivityksellä varmistetaan, että Suomen ilmailulla on toimivat ja hyödylliset mittarit ja tavoitteet turvallisuustason ja suorituskyvyn seuran­taan ja arviointiin sekä reagoinnin ja toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Vastuut Trafille

Suomen on määritettävä hyväksyttävä turvallisuustaso, joka ilmailussa on kansallisella tasolla saavutettava. Määrittelyssä on otettava huomioon EU-tasolla ilmailulle asetetut turvallisuustavoitteet. Hyväksyttävä turvallisuustaso määritellään tässä päivityksessä julkaistavien strategisten turvallisuustavoitteiden ja niiden seurantamittariston avulla.

Vastuut ilmailun organisaatioille

Ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Organisaatioiden velvollisuus on omassa turvallisuudenhallinnassaan tunnistaa toimintaansa liittyvät uhat ja toiminnan vahvuudet, sekä hallita toimintaansa liittyviä turvallisuusriskejä. Toimijan turvallisuudenhallintaan kuuluu myös oman toiminnan turvallisuustason seuranta ja mittaus. Kansallisen tason mittarit täydentävät toimijan turvallisuustason seurantaa ja ovat yhtenä linkkinä kansallisen ja toimijatason turvallisuudenhallinnan välillä.

Trafi valvoo toimijoiden turvallisuudenhallinnan suorituskykyä. Osa toimijan suorituskykyä on kansallisten suorituskykymittarien käyttö osana omaa turvallisuudenhallintaansa.
 

Mistä löydän päivityksen ja muut Suomen ilmailun turvallisuusohjelman dokumentit?


Lisätiedot: SPI-kysymykset(at)trafi.fi