05.02.2018

Öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja varten on nimetty merialueet

Öljysäiliöalusten välisiä lastinsiirtoja on tarvittaessa mahdollista tehdä Kalbådagrundin ankkuripaikalla Suomenlahdella sekä Svartbäckin ankkuripaikalla Porvoon Kilpilahden edustalla.  Alueiden tarkemmat koordinaatit löytyvät Trafin 1.1.2018 voimaan tulleen päätöksen liitteestä. Päätös ei lähtökohtaisesti aiheuta rajoituksia muulle vesiliikenteelle.

Öljysäiliöalusten välisiä lastinsiirtoja tehdään Suomessa harvoin. ”Tyypillinen tilanne, jossa lastia joudutaan siirtämään, on sellainen, jossa aluksista toinen on liian suuri tullakseen satamaan asti ja siksi siitä pumpataan lastia pienempään alukseen”, kertoo kehityspäällikkö Henri Wallenius.

Trafi neuvotteli alueiden nimeämisestä sidosryhmien kanssa ja järjesti asiasta myös lausuntokierroksen.  Päätös perustuu merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 2 a luvun 1 §:n 2 momenttiin, jossa alueiden nimeäminen on annettu Trafin tehtäväksi. 


Lisätietoja:
kehityspäällikkö Henri Wallenius